پوشش‌کاران شریف

مدیر عامل : محمدعلى فقيهى ثانى
زمینه فعالیت : فناورى نانو
ایده محوری : پوشش‌دهى سراميكى قطعات صنعتى

درباره واحد

شرکت پوشش‌کاران شریف، شرکتى است دانش بنیان و برآمده از محیط دانشگاه که بر پایه توسعه روش‌هاى حفاظت از فلزات در مقابل عوامل مخرب محیطى شامل خوردگى، سایش و حرارت و نیز بهبود رفتار مکانیکى و تریبولوژیکى آنها بنا شده است. به این منظور، استفاده از پوشش‌هاى سرامیکى و پلیمرى و اعمال آنها به کمک فناورى‌هاى نوین شامل روش‌هاى پلاسماى الکتریکى (PEO/PES)، سل-ژل (Sol-gel)، رسوب‌گذارى فیزیکى و شیمیایى از فاز بخار (PVD & CVD) و پاشش پلاسما (Plasma Spraying) به طور ویژه مورد توجه هستند. خدمات این شرکت به صورت انجام بررسى‌هاى فنى- مهندسى و ارائه دانش فنى در زمینه اعمال پوشش مناسب و نیز طراحى و نصب خطوط پوشش‌دهى و یا پوشش‌بردارى (Stripping) است و مى‌تواند نیازمندى‌هاى صنایع مختلف از جمله واحد‌هاى تعمیر نیروگاهى، سازندگان قطعات خودرو، مسکن، صنایع هوافضا، پالایشگاه‌هاى نفت، گاز و نیز صنایع پتروشیمى را مرتفع سازد.

محصولات

• بررسى فنى- اقتصادى و نصب تجهيزات مرتبط با روش‌هاى نوين پوشش‌دهى و پوشش‌بردارى از سطح قطعات صنعتى
• مشاوره فنى و اقتصادى در زمينه نوع و روش اعمال پوشش‌هاى سراميكى و پليمرى محافظت‌كننده فلزات
• اجراى سامانه پايش خوردگى به صورت برخط (On-line Corrosion Monitoring)
• اجراى مديريت خوردگى بر مبناى ريسك (RBI)
• برنامه‌ريزى و اجراى طرح‌هاى تحقيقاتى و امكان‌سنجى اجراى آنها در ابعاد نيمه صنعتى و صنعتى

اطلاعات تماس

تاريخ خروج از مركز: 15 ارديبهشت 1392
ايميل: info@sharifcoatings.com سايت: www.sharifcoatings.com