پسمان پرتو شریف

مدیر عامل : سجاد آقا بزرگى صحاف
زمینه فعالیت : فناورى هسته‌اى
ایده محوری : دستگاه تحليل گر پرتوى گاما جهت تشخيص عناصر راديواكتيو موجود در بشكه هاى پسمان هسته اى

درباره واحد

شرکت مهندسى پسمان پرتو شریف با بهره گیرى از توان علمى کادر متخصص خود، شامل اساتید و دانشجویان دکترى و ارشد دانشگاه صنعتى شریف و نیز با بهره گیرى از تجربه مهندسین با سابقه در صنعت هسته اى، ظرفیت ارائه خدمات مشاوره اى و اجرائى در زمینه هاى مختلف مهندسى هسته اى شامل کاربردپرتوها، پسمان دارى هسته اى و پرتو پزشکى را دارا مى باشد. دستیابى به دانش فنى و ساخت دستگاه تحلیل گر پرتوى گاما جهت تشخیص عناصر رادیواکتیو موجود در بشکه هاى پسمان هسته اى اولین زمینه فعالیت تخصصى شرکت پسمان پرتو شریف مى باشد. همین طور این شرکت با پشتوانه کادر متخصص دانشگاهى خود و با همکارى مهندسین با تجربه بخش صنعت با برگزارى سمینار ها و کارگاه هاى آموزشى در زمینه مهندسى هسته ایى ضمن انتقال تجربه و دانش صنعتى به دانشگاه، بسترى مناسبى براى ارتباط هرچه بیشتر صنعت و دانشگاه در زمینه مهندسى هسته اى را فراهم کرده است.

محصولات

– تحليل ايمنى (صنايع برق، هسته اى، نفت، گاز و شيمى)
– دزيمترى و خدمات مرتبط در بيمارستان ها و مراكز پزشكى هسته اى
– نصب و راه اندازى دستگاه هاى پرتو پزشكى
– خدمات مشاوره اى و اجرايى در صنعت پسمان دارى هسته اى
– برگزارى سمينار و دوره هاى آموزشى تخصصى مرتبط با صنعت هسته اى

اطلاعات تماس

تاريخ خروج از مركز رشد: 24 آبان 1395
www.ppstech.co
info@ppstech.co