هسته فناور مدیریت ریسک پویا

مدیر عامل : مهدى احمدى
زمینه فعالیت : مهندسى سيستم
ایده محوری : طراحى و توسعه مدل‌ها، ابزارها و راهكارهاى ارزيابى و مديريت ريسك طرح‌هاى محيط زيست

درباره واحد

استفاده هوشمندانه از داده ها و اطلاعات در تصمیم گیرى هاى مدیریتى، از نیازهاى ضرورى مدیران به ویژه در سازمان هاى بزرگ است. مدیران در فرآیند تصمیم گیرى نیازمند منابع و امکاناتى هستند تا بهترین تصمیم را در تحقق اهداف سازمان مطبوع و تمامى ذى نفعان در کوتاه ترین زمان به صورت بهینه اخذ کنند. هسته فناور مدیریت ریسک پویا با هدف شناسایى، تحلیل و مدیریت ریسک در عرصه هاى صنعت، بازرگانى و محیط زیست و آموزشهاى مرتبط با آن بر اساس تجارب تیم مدیریتى خود متشکل از فارغ التحصیلان دانشگاه هاى برتر ایران و آمریکا، با تجربه چندین پروژه مرتبط در داخل و خارج از کشور، در حال فعالیت مى باشد.

محصولات

– تهيه بسته هاى نرم افزارى تخصصى تجزيه و تحليل ريسك هاى حال و آينده طرح ها
– انجام مطالعات تعيين ريسك هاى محتمل، تشخيص خطاهاى كاركردى، تجزيه و تحليل ريسك و تخمين ميزان اثرات آن
– طراحى و توسعه برنامه براى مديريت ريسك هاى با احتمال بالا و با اثرات بالا
– مديريت منابع آب و مديريت اثرات زيست محيطى
– ارزيابى ريسك طرح هاى توسعه منابع آب و محيط زيست
– پيش بينى و مديريت ريسك هاى ناشى از بلاياى طبيعى، نظير زلزله، طوفان، طغيان رودخانه ها، …

اطلاعات تماس

تاريخ خروج از مركز رشد: 31 شهريور 1395
www.rmrp.ir
info@rmrp.ir