مدیریت و مهندسى ایده انرژى نارین

مدیر عامل : سيد محمد هاشمى
زمینه فعالیت : هينه سازى آب و انرژى
ایده محوری : راهكارهاى نوين مصرف انرژى

درباره واحد

شرکت مدیریت و مهندسى ایده انرژى نارین در سال 1387 توسط اساتید و فارغ التحصیلان دانشکده مهندسى مکانیک دانشگاه صنعتى شریف شکل گرفت و فعابیت رسمى خود را از سال 1390 آغاز نمود. رشد روزافزون مصرف انرژى و ضرورت توجه به مصرف بهینه و هوشمند منابع و حامل هاى انرژى و همچنین در نظرگیرى مباحثى مانند حذف یارانه‌هاى انرژى، منافع اقتصادى و پیامدهاى زیست محیطى، باعث توجه بیشتر و روزافزون به موضوعاتى مانند: ممیزى و تحلیل مصارف انرژى، بهره‌ورى انرژى و جلوگیرى از مصرف بى‌رویه حامل‌هاى انرژى، استفاده از راهکارهاى نوین انرژى شده است. در ادامه این حرکت و براى پیاده‎سازى هرچه بهتر اهداف فوق، شرکت مدیریت و مهندسى ایده انرژى نارین تأسیس گردید.
مجموعه به وجود آمده براى نیل به هدف کاهش هزینه‌هاى درازمدت و رفع مشکلاتى که کارفرمایان محترم در استفاده درازمدت از خدمات ارائه شده توسط پیمانکاران با آن دست به گریبان بوده‌اند تصمیم دارد تا ایشان را از امکانات و خدمات قابل ارائه بروز دنیا آگاه نماید تا ایشان با آگاهى از مزایاى این سیستم‌ها و با توجه به نوع و میزان استفاده از آنها به طور صحیح‌ترى براى بهره‌مندى از این زیرساخت‌ها تصمیم‌گیرى نمایند.

محصولات

ايده انرژى نارين با بكارگيرى كارشناسان زبده و خلاق ايرانى و استفاده از فناوريهاى روز دنيا مجموعه‌اى قابل اطمينان براى مشتريان محترم بوجود آورده است تا بتواند نيازهاى گوناگون در زمينه انرژى و محيط زيست را بخوبى برآورده ساخته، رضايت مشتريان را به ارمغان آورد. مجموعه اين خدمات در اين حوزه شامل موارد زير مى‌باشد:
– بررسى، شناخت و تكميل اطلاعات مورد نياز اوليه جهت شناسايى دقيق نيازهاى اوليه مشترى
– ارائه پيشنهادات و راه حل‌هاى جامع مورد نظر پس از تجزيه و تحليل كامل اطلاعات
– ارائه برنامه زمان بندى طراحى و اجراى پروژه
– طراحى و مستند سازى نقشه ها، دياگرام‌ها و ساختارهاى مربوطه
– تأمين و يا ساخت قطعات و تجهيزات مربوطه
– نصب سخت افزارى قطعات و تجهيزات
– تست و بهره بردارى

اطلاعات تماس

تاريخ خروج از مركز رشد: 8 مهر 1395
energynarin.com
info@energynarin.com