فرا جهش ویرا

مدیر عامل : پژمان فرمانبر
زمینه فعالیت : بهينه سازى آب و انرژى
ایده محوری : هوشمند سازى كنتورهاى خانگى، كشاورزى و صنعتى

درباره واحد

فناورى با شتاب هرچه بیشتر وارد عصر سیستم هاى هوشمند و سیستم هاى مبتنى بر اینترنت اشیا و حوضه خانه هاى هوشمند مى شود. یکى از بخش هاى پیشگام در هوشمند سازى، سیستم هاى اندازه گیرى و ابزاردقیق مى باشند. تیم فراجهش با علم به این موضوع، وارد این عرصه چالش برانگیز شده است که در آینده امید آن مى رود که سبد محصولات شرکت گسترش یابد، هسته اصلى تیم فراجهش از دانشجویان دانشگاه صنعتى شریف تشکیل شده است.

محصولات

– كنتور هوشمند آب خانگى تفكيكى
– كنتور هوشمند گاز خانگى تفكيكى
– كنتور هوشمند انرژى خانگى تفكيكى
– كنتور هوشمند آب خانگى
– كنتور هوشمند گاز خانگى
– كنتور هوشمند آب حجمى
– كنتور هوشمند كشاورزى
– ماژول قرائت از راه دور هوشمند كنتورهاى مكانيكى

اطلاعات تماس

نشانى: تهران، طرشت، بلوار شهيد تيمورى، پلاك 180، پژوهشكده علوم و فناورى انرژى شريف
تلفن: 66054637 (021)
شماره تماس اضطرارى: 09129336610
info@farajahesh.ir