علوم و فناورى انرژى شریف طرشت

مدیر عامل : فردين ترك‌فر
زمینه فعالیت : بهينه سازى آب و انرژى
ایده محوری : توسعه و انتقال دانش فنى و فناورى‌هاى نوين در حوزه انرژى

درباره واحد

شرکت علوم و فنآورى انرژى شریف طرشت به منظور پشتیبانى پژوهشکده علوم و فنآورى انرژى شریف تاسیس شده است. مجموعه‌اى از اعضاى هیئت علمى دانشگاه‌ها، فارغ‌التحصیلان و موسسه بنیاد شریف (وابسته به دانشگاه صنعتى شریف) سهامداران این شرکت را تشکیل مى‌دهند و محل استقرار آن در مرکز رشد دانشگاه صنعتى شریف مى‌باشد. گسترش مرزهاى دانش و فناورى‌هاى حوزه انرژى و محیط زیست از طریق تحقیقات بنیادى، توسعه‌اى و کاربردى، انجام مطالعات و پژوهش‌هاى لازم براى کمک به امر تصمیم‌سازى، سیاست‌گذارى و برنامه‌ریزى در پروژه‌هاى کلان انرژى کشور، نشر اطلاعات علمى در زمینه علوم و فناورى انرژى، ارائه خدمات علمى، فنى و مشاورتى به دولت، واحدهاى تحقیق و توسعه، سازمان‌هاى تأمین کننده انرژى، نهادهاى خصوصى و دولتى مصرف کننده انرژى و صنایع عرضه کننده تجهیزات و خدمات تولید و تبدیل انرژى در سطح ملى و بین المللى فعالیت‌هاى اصلى این شرکت را تشکیل مى‌دهد که از طریق چهار گروه پژوهشى 1) انرژى و محیط زیست، 2) مدل‌سازى و سیستم اطلاعات انرژى، 3) فنآورى‌هاى نوین انرژى و 4) مدیریت و بهینه‏سازى انرژى انجام مى‌شود.

محصولات

– گردآورى، تحليل و گزارش اطلاعات انرژى كشور
– ارايه مدل‌هاى رياضى براى پيش‌بينى مسائل در ارتباط با محيط‌ زيست و عرضه و تقاضاى انرژى كشور
– توسعه و تجارى‌سازى فنآورى‌هاى در ارتباط با محيط‌ زيست و بهينه‌سازى مصرف انرژى
– ايجاد و راه‌اندازى مركز رشد و شتاب دهنده هسته ‌هاى نوآورى و توسعه فناورى با بازده بالا در زمينه بهينه‌سازى انرژى و محيط زيست

اطلاعات تماس

تاريخ خروج از مركز رشد: 24 ارديبهشت 1396
http://seri.sharif.ir/index.php/en
info@seri.sharif.edu