شریف سازه آزما

مدیر عامل : مهدى خواجه پور
زمینه فعالیت : سازه هاى نوين
ایده محوری : طراحى پيشرفته و بهينه‌سازى سازه‌ها با هدف كاهش مصرف مصالح (آهن و بتن)

درباره واحد

شرکت شریف سازه آزما با دارا بودن کادرى متخصص متشکل از فارغ التحصیلان مقاطع دکترى وکارشناسى ارشد دانشگاه صنعتى شریف در زمینه طراحى تخصصى سازه ها ، بهینه سازى طرح‌هاى انجام شده و مقاوم سازى انواع سازه ‌هاى ساختمانى و صنعتى و همچنین پژوهش‌هاى مربوط به علم سازه ‌ها فعالیت خود را آغاز نموده است و هم اکنون در مرکز رشد فناورى هاى پیشرفته دانشگاه صنعتى شریف به فعالیت خود ادامه مى دهد.
روش‌هاى طراحى کاملا منطبق بر ضوابط مقررات ملى ساختمان و مشتمل بر تحلیل ریسک ، تحلیل اندرکنش خاک و سازه ، تولید و بکارگیرى رکوردهاى مصنوعى زلزله و تحلیل‌هاى تاریخچه زمانى است. همچنین بااستفاده از الگوریتم‌هاى ابداعى جهت کاهش پیچش و نامنظمى ساختمان ، شریف سازه در مجموع 20 تا 40 درصد صرفه‌جویى اقتصادى در مصالح مصرفى(بخصوص میلگرد و آهن مصرفى) پروژه‌ها را تضمین مى‌کند .

محصولات

– طراحى انواع ساختمان‌هاى متعارف مسكونى، تجارى ، صنعتى ، ورزشى و….
– بهينه و سبك سازى طرح‌هاى سازه موجود
– طراحى و بهينه سازى انواع سازه هاى بلند مرتبه
– ارائه طرح مقاوم سازى و بهسازى لرزه‌اى ساختمان‌هاى موجود

اطلاعات تماس

تاريخ خروج از مركز رشد: 15 فروردين 1396
www.sharifsazeh.com
info@sharifsazeh.com