سیمای مهندسی یکتای ارتباطات

مدیر عامل : مریم عباسی
زمینه فعالیت : فناوری اطلاعات و ارتباطات
ایده محوری : حمل و نقل هوشمند و اینترنت اشیا

درباره واحد

محصولات

حمل و نقل هوشمند و اینترنت اشیا

دستگاه پایش سرعت و حمل و نقل هوشمند

اطلاعات تماس

m.abbasii285@gmail.com