سپنتا پلیمر شریف

مدیر عامل :
زمینه فعالیت : مواد و متالورژى
ایده محوری : طراحى و ساخت ساختارها و توسعه فناورى‌هاى پليمرى و غشايى نوين تركيب

درباره واحد

شرکت سپنتا پلیمر شریف به پشتوانه تجارب و فعالیت هاى تحقیقاتى و صنعتى اعضاى این شرکت در راستاى توسعه فناورى هاى غشایى و همچنین فناورى هاى مرتبط با طراحى و ساخت سیستم هاى پلیمر پایه در دانشگاه صنعتى شریف فعالیت خود را آغاز نمود. در حال حاضر فعالیت ها و پروژه هاى این شرکت در قالب چهار دپارتمان تخصصى شامل دپارتمان فناوریهاى کاربردى غشایى (AMD) ، دپارتمان فناورى هاى پلیمرى پیشرفته (APD)، دپارتمان ساخت و تولید پلیمرپایه (PMD) و دپارتمان طراحى سیستم و کنترل (CSD) متمرکز گردیده است.
رسالت اصلى شرکت سپنتا پلیمر شریف در بر گیرنده طراحى، توسعه، ساخت و بهینه سازى خطوط تولید صنعتى و نیمه صنعتى منطبق بر فرآیندهاى شیمیایى و پلیمریمى باشد

محصولات

طراحى و ساخت فيلتر RO ، فيلترهاى UF، MF ، Hallow fiber و انواع غشاها
– تحقيق و توسعه بر روى پليمرها و كامپوزيت هاى كاربردى در صنعت نظير UHMWPE
– طراحى و ساخت فرايند توليد آزمايشى، نيمه صنعتى، و صنعتى ساختارهاى پليمرى مورد تقاضاى بازار
– طراحى سيستم و بهينه سازى فرايندهاى ساخت و توليد مواد شيميايى مورد نياز
– مشاوره صنعتى و آناليز اقتصادى پروژه ها در حوزهاى مرتبط با مهندسى شيمى و مهندسى پليمر
– تهيه و ساخت مواد و تجهيزات صنايع انرژى و آب و فاضلاب

اطلاعات تماس

تاريخ خروج از مركز رشد: 31 شهريور 1395
sepantapolymer.com
sepantapolymer@gmail.com