سنجش مهارت پایا

مدیر عامل : محمدباقر تبريزى
زمینه فعالیت : فناورى اطلاعات و ارتباطات
ایده محوری : آموزش و آزمون برنامه نويسى به منظور ارزيابى و معرفى نيروى كار مناسب به صنعت

درباره واحد

محصولات

اطلاعات تماس

تاریخ خروج از مرکز رشد: 28 اسفند 98