سبز کامپوزیت امیز شریف

مدیر عامل : حسین مولوی
زمینه فعالیت :
ایده محوری : تولید آمیزه های کامپوزیت برای ماده اصطکاکی (لنت ترمز دیسکی) بر اساس فرمولاسیون های کم آهن (LS, Low Steel) و بی آهنNAO, Non-Asbestos Organic

درباره واحد

محصولات

آمیزه هایی از مواد اصطکاکی لنت ترمز برای انواع خودروهای سواری داخلی و خارجی می باشد. این فرمولاسیون ها به صورت محصولات پودری و در بسته های 25، 50 و 100 کیلوگرمی ارائه خواهند شد.

اطلاعات تماس