ساوا انرژى شریف

مدیر عامل : محمدرضا محمدى
زمینه فعالیت : فناورى نانو
ایده محوری : ساخت سلول خورشيدى فعال شده با رنگ بر پايه Tio2

درباره واحد

شرکت ساوا انرژى شریف یک شرکت دانش بنیان بوده که به منظور رشد و توسعه فعالیتهاى مرتبط در حوزه نانوفناورى، بخصوص سلولهاى خورشیدى رنگدانه اى، شروع به فعالیت نموده است. محققان این شرکت گامى بزرگ در زمینه کاربردى سازى این فناورى در داخل کشور برداشته اند. ما در ساوا انرژى شریف متعهد هستیم به عنوان همراه و همکار صادق صنایع مرتبط در حوزه نانوفناورى همواره تلاش کنیم با بهره گیرى از یافته هاى علمى بومى و تجربیات جهانى، یارى رسان مشتریان خود باشیم و با تأمین محصولات جانبى مورد نیاز براى ساخت سلولهاى خورشیدى رنگدانه اى در جهت بهبود کمى و کیفى تولیدات داخلى این صنایع بکوشیم.

محصولات

• سل هاى دى اكسيد تيتانيوم پايه آبى و الكلى حاوى نانوذرات با قطر 20 نانومتر در غلظتهاى مختلف
• انواع نانوپودرهاى دى اكسيد تيتانيوم خالص، دوفازى و دوپ شده با ساختارهاى كريستالى مختلف (آناتاز، روتايل و مخلوط اين دو)
• انواع خميرهاى دى اكسيد تيتانيوم (TiO2 paste) براى ساخت سلول خورشيدى
• محصولات جانبى سلولهاى خورشيدى نظير الكتروليت استاندارد، محلول رنگدانه، زيرلايه و غيره
• سلول خورشيدى رنگدانهاى با ابعاد و توانهاى مختلف

اطلاعات تماس

تاريخ خروج از مركز رشد: 6 مهر 1392
ايميل: info@sharifgreenenergy.ir — سايت: www.SharifGreenEnergy.ir