سامانه های هوشمند کشاورزی والی

مدیر عامل : مهرداد کرمی
زمینه فعالیت : مکاترونیک
ایده محوری : استفاده از فناوریهای پیشرفته و روش های ابتکاری برای مکانیزاسیون فرآوری گل زعفرآن

درباره واحد

محصولات

دستگاه هوشمند فرآوری گل زعفران

اطلاعات تماس

66033163

m.karami69@gmail.com