ریلران گستر شریف

مدیر عامل : حسين مختارى
زمینه فعالیت : الكترونيك و قدرت
ایده محوری : طراحى و ساخت مبدل‌هاى الكتريكى توان بالا با تمركز بر سيستم‌هاى حمل و نقل ريلى

درباره واحد

شرکت ریلران گستر شریف با هدف تأمین تجهیزات الکترونیک قدرت توان بالا و با تمرکز بر تجهیزات سیستم‌هاى حمل و نقل ریلى تأسیس گشته است. این مجموعه با تجربیات به دست آمده از پروژه‌هاى موفق دانشگاه با شرکت‌ متروى تهران به منظور انتقال مؤثر دانش و تکنولوژى از دانشگاه به صنعت پا به عرصه ظهور نهاده و امید دارد تا در این زمینه‌ى چند تخصصى، نیازهاى کشور را پاسخگو باشد.

محصولات

• مشاور تخصصى در رابطه با سيستم‌هاى تغذيه الكتريكى قطارها
• طراحى و ساخت اينورترهاى تغذيه داخلى واگنها
• طراحى و ساخت درايورهاى موتورهاى كشش قطارهاى الكتريكى
• طراحى و ساخت سيستم‌هاى جبرانساز انرژى توان بالا صنايع فولاد (statcom, svc, …)

اطلاعات تماس

تاريخ خروج از مركز: 31 فروردين 1391
ايميل: mokhtari@sharif.edu