رهنوردان هلیاى آسمان (رها)

مدیر عامل : محمد سجاديان
زمینه فعالیت : هوا فضا
ایده محوری : طراحى و توليد ايرفريم‌هاى مولتى روتور و ساير پرنده‌هاى بدون سرنشين

درباره واحد

شرکت رهنوردان هلیاى آسمان (رها) در سال 1391 توسط جمعى از دانشجویان دانشگاه‌هاى برتر کشور با هدف فعالیت تخصصى بر روى پرنده‌هاى بدون سرنشین تأسیس شد. امروزه پهپادها (بخصوص عمودپروازها) امکانات بى‌نظیرى در اختیار مأموران سازمان‌هاى مختلف همچون پلیس، آتش نشانى، هلال احمر و غیره مى‌گذارند. شرکت رها نیز به عنوان یکى از شرکت‌هاى پیشگام در این زمینه اقدام به تهیه، طراحى و تولید وسایل پرنده، تجهیزات جانبى آن و همچنین ارائه خدمات مشاوره‌اى به سازماشرکت رهنوردان هلیاى آسمان (رها) در سال 1391 توسط جمعى از دانشجویان دانشگاه‌هاى برتر کشور با هدف فعالیت تخصصى بر روى پرنده‌هاى بدون سرنشین تأسیس شد. امروزه پهپادها (بخصوص عمودپروازها) امکانات بى‌نظیرى در اختیار مأموران سازمان‌هاى مختلف همچون پلیس، آتش نشانى، هلال احمر و غیره مى‌گذارند. شرکت رها نیز به عنوان یکى از شرکت‌هاى پیشگام در این زمینه اقدام به تهیه، طراحى و تولید وسایل پرنده، تجهیزات جانبى آن و همچنین ارائه خدمات مشاوره‌اى به سازمان‌ها و ارگان‌هاى مختلف نموده است.ن‌ها و ارگان‌هاى مختلف نموده است.

محصولات

– طراحى و ساخت انواع مختلف مولتى‌روتور
– طراحى و ساخت هواپيماهاى بدون سرنشين تا وزن 30 كيلوگرم
– نصب و راه‌اندازى اتوپايلوت بر روى انواع مولتى‌روتورها و هواپيماهاى بدون سرنشين
– انجام تصويربردارى هوايى
– نصب و راه‌اندازى لينك ديتا بين پرنده و ايستگاه زمينى با امنيت و ضريب اطمينان بالا
– نصب انواع مختلف سامانه‌ها و سنسورها بر روى پرنده‌بر حسب نياز
– برگزارى دوره‌هاى آموزشى در سطوح مختلف در ارتباط با طراحى و ساخت پرنده‌هاى بدون سرنشين
– تأمين قطعات مورد نياز جهت طراحى و ساخت پرنده‌هاى بدون سرنشين

اطلاعات تماس

تاريخ خروج از مركز رشد: 11 مرداد 1396
www.rahauav.com
info@rahauav.com