توسعه فن آورى تدبیر صنعت شریف

مدیر عامل : سيداحمد علوى مهر
زمینه فعالیت : سازه هاى نوين
ایده محوری : توسعه فناوريهاى نو در حوزه مهندسى دريا

درباره واحد

موسسه توسعه فن آورى تدبیر صنعت شریف با تکیه بر سوابق حدود 10 ساله پروژه هاى تحقیقاتى و فنى در دانشگاه صنعتى شریف و با هدف ارتقاء و توسعه فن آورى صنایع دریایى تاسیس شده و خوشبختانه پس از تاسیس فعالیتهاى گسترده و مهمى را آغاز نموده است. با توجه به سوابق فنى و مهندسى و همچنین حوزه فعالیت این موسسه، امکان ارائه خدمات مختلف و همکارى در حوزه هاى مختلف طراحى و مهندسى در صنایع دریایى وجود دارد.

محصولات

• طراحى كامل (مفهومى، پايه و تفصيلى) انواع شناورها و سازه هاى دريايى
• انجام كليه امور مطالعاتى و امكانسنجى فنى و اقتصادى پروژه هاى دريايى
• تامين تجهيزات اصلى شناورها (خريد، نصب و راه اندازى)
• انجام آزمايشهاى هيدروديناميك لازم براى شناورها و سازه هاى دريايى
• شبيه سازى عددى (CFD) رفتار هيدروديناميك شناورها و سازه هاى دريايى
• مدلسازى اجزاء محدود (FEM) انواع سازه ها

اطلاعات تماس

تاريخ خروج از مركز رشد: شهريور 1389
ايميل: alavimehr@tss-tadbir.com سايت: www.tss-tadbir.com