توسعه فناورى مافوق صوت

مدیر عامل : عليرضا شهيدى
زمینه فعالیت : مكاترونيك
ایده محوری : توسعه دانش فنى آلتراسونيك قدرت

درباره واحد

سابقه علمى«شرکت توسعه فناورى مافوق صوت» به سال 1382 با «طراحى وساخت چاقوى جراحى التراسونیک»باز مى‌گردد. درحال حاضر بعنوان اولین و تنها مجموعه تحقیقاتى، تولیدیِ تخصصى در زمینه تکنولوژى التراسونیک قدرت در این حوزه فعالیت مى‌نماید. این مجموعه تحقیقاتى آمادگى دارد تا در جهت پیشبرد انواع پروژه‌هاى دانشگاهى، تحقیقاتى و صنعتى در زمینه انواع کاربردهاى تکنولوژى اولتراسونیک قدرت همکارى نماید. فعالیت‌هاى ما شامل موارد: طراحى مفهومى، نوشتن پرپوزال، طراحى مهندسى و ساخت، آزمون و صحت‌یابى و تدوین گزارش نهایى مى‌باشد.
امواج اولتراسونیک به دسته‌هایى از امواج مکانیکى گفته مى‌شود که فرکانس نوسانشان بیش ازمحدوده شنوایى انسان (20Hz- 20KHz) باشد. این امواج بدلیل خواصى که دارند کاربردهاى متنوع وبعضاً جالبى دارند. با محاسبه‌هایى ساده مى‌توان دریافت که اگر نقطه‌هایى با فرکانس 25 کیلوهرتز و دامنه 10 میکرومترنوسان کند شتاب آن بالغ بر 25 هزار برابرشتاب ثقل مى‌شود، دراثراین شتاب وبه طبع آن سرعت بالا در مایعات باعث ایجاد کاویتاسیون مى‌شود و در هنگام انفجارحبابهاى ایجاد شده، فشارى درحدود 200 بار و دمایى درحدود 5000 درجه کلوین ایجاد مى‌گردد. ازطرف دیگر اگر حرکت نسبى با مشخصات فوق میان دوسطح جامد برقرار شود ازدیاد دما باعث جوش خوردن دوسطح به یکدیگرمى‌شودکه Ultrasonic Welding مى‌باشد. از دیگر کاربردهاى تکنولوژى التراسونیک قدرت مى‌توان به جوش قطعات همجنس و یا غیرهمجنس، برش انواع پارچه، تسریع واکنش‌هاى شیمیایى، تنش زدائى جوش درفرآیند قوس الکتریکى، گاززدائى از مایعات، از بین بردن کف تشکیل شده برروى مایعات، کاهش تخلخل درفرآیند آبکارى، تسریع پلیمریزه شدن، دیپلیمریزه نمودن، سبک کردن نفت خام، جدایش آسفالتین ازنفت خام،گوگرد زدایى از نفت خام وبسیارى موارد دیگر اشاره نمود.

محصولات

• تنش زدائى جوش التراسونيك
• هموژنايزر التراسونيك – صنعتى و آزمايشگاهى

اطلاعات تماس

تاريخ خروج از مركز رشد: 8 دى 1392
ايميل: a.shahidi@gmail.com — سايت: www.ultrasonic.co.ir