توسعه فناورى شریف سولار

مدیر عامل : نيما تقوى نيا
زمینه فعالیت : فناورى نانو
ایده محوری : ساخت تجهيزات آزمايشگاهى و مواد مورد نياز آزمايشگاه‌هاى سلول خورشيدى

درباره واحد

توسعه فناورى شریف سولار یک شرکت برخاسته از دانشگاه در حوزه سلول هاى خورشیدى است. هسته اولیه این شرکت به پشتوانه حدود 100 نفرسال پژوهش دانشگاهى در دانشگاه صنعتى شریف، با هدف توسعه فناورى هاى ارزان ساخت سلول خورشیدى تشکیل شد. شریف سولار با ارائه انواع خدمات فناورانه و پژوهشى، و نیز ارائه مواد و تجهیزات ساخت و آنالیز، تا به حال همکار نزدیک بسیارى از پروژه هاى پژوهشى سلول خورشیدى در دانشگاه هاى کشور بوده است. در حوزه تجهیزات و مواد آزمایشگاهى کمتر شرکتى در ایران داراى تنوع و تعداد محصولات شریف سولار است. ارتباط پایدار با دانشگاه و بخش تحقیق و توسعه بسیار بزرگ از مزایاى نسبى شریف سولار است.

محصولات

– توسعه فناورى سلول هاى خورشيدى پرينت شده (Printed Solar Cells) مبتنى بر جاذب هاى پروسكايت، CIGS و رنگ
– توليد تجهيزات ساخت و آناليز سلول خورشيدى
– توليد مواد اوليه ساخت سلول خورشيدى
– ارائه خدمات ساخت و آناليز سلول هاى خورشيدى

اطلاعات تماس

تاريخ خروج از مركز رشد: 23 آذر 1396
www.sharifsolar.ir
info@sharifsolar.ir