توان پویش هرمود

مدیر عامل : مجيد اسمى جهرمى
زمینه فعالیت : بهينه سازى آب و انرژى
ایده محوری : طراحى نرم‌افزار جامع براى طراحى پست‌هاى انتقال برق

درباره واحد

شرکت فنى مهندسى توان پویش هرمود با هدف ارتقاء سطح طراحى مهندسى و بهبود کیفیت مدارک مهندسى تولیدى از سال 1386 فعالیت خود را در آغاز نموده است که در اجراى پروژه‌هاى صنایع انرژى، برق و نیروگاهى فعالیت دارد. پیشینه این شرکت متمرکز بر ارائه خدمات مهندسى پیشرفته در زمینه‏ تولید و انتقال نیروى برق مى‌باشد. هسته اولیه شرکت با بهره‏گیرى از کارشناسان و متخصصین مجرب صنعت برق شکل گرفته و با ایجاد ساختارهاى مناسب مدیریتى و تخصصى مربوطه، مسئولیت کامل مشاوره و مهندسى پروژه‏ها را به انجام رسانده است. با اتکاء به تجارب غنى و با ارزش حاصله از اجراى پروژه‏هاى صنعتى، شرکت فنى مهندسى توان پویش هرمود در حال حاضر از لحاظ کادر تخصصى، اطلاعات فنى- کارشناسى، نرم افزارهاى تخصصى و امکانات دفترى یکى از شرکت‌هاى مهندسى توانمند در زمینه صنعت برق در ایران محسوب مى‌گردد و آمادگى پذیرش و اجراى طرح‌هاى پیچیده صنعتى به شکل مستقل و یا با همکارى شرکت‌هاى مشاوره‏اى و پیمانکارى را در داخل و خارج ایران اسلامى دارا مى‌باشد.

محصولات

• توليد نرم‌افزارهاى تخصصى صنعت برق و خدمات مرتبط
• ارائه كليه خدمات مهندسى و فعاليت‌هاى مرتبط با صنعت برق در زمينه هاى پستهاى انتقال، توزيع و نيروگاه توليد پراكنده و تجديدپذير
• ارائه خدمات مشاوره اى در زمينه پروژه هاى صنعت برق
• انجام فعاليتهاى صنعتى و پژوهشى در صنعت برق

اطلاعات تماس

تاريخ خروج از مركز رشد: 31 ارديبهشت 1390
ايميل: info@tph.co.ir سايت: www.tph.co.ir