تجارت صنایع انرژى آسو

مدیر عامل : طاهره گل گل نيا
زمینه فعالیت : بهينه سازى آب و انرژى
ایده محوری : تخصيص بهينه منابع مالى به پروژه‌هاى كارايى انرژى و كاهش انتشار آلاينده‌هاى زيست محيطى

درباره واحد

محصولات

اطلاعات تماس