بهین یابان سروش انرژى

مدیر عامل : سعيد ودادى كلانتر
زمینه فعالیت : الكترونيك و قدرت
ایده محوری : ساخت موتورهاى الكتريكى پر بازده

درباره واحد

محصولات

اطلاعات تماس