بهروش پایا سیستم

مدیر عامل : محمد بهروش
زمینه فعالیت : فناورى اطلاعات و ارتباطات
ایده محوری : اتوماسيون مديريت منابع انسانى در حوزه بهداشت و درمان

درباره واحد

شرکت بهروش پایا سیستم فعالیت‌هاى خود را در راستاى افزایش بهره‌ورى از طریق افزایش عملکرد کارکنان و سایر منابع در دسترس، بهبود کیفیت خدمات قابل ارائه، کاهش هزینه‌هاى دوباره‌کارى و همچنین کاهش توقفات ناخواسته فعالیت‌ها در سازمان‌ها تحت عنوان خدمات مشاوره‌اى در حوزه سیستم‌هاى مدیریت از قبیل مدیریت استراتژیک، مدیریت منابع انسانى، مدیریت دانش و سایر سیستم‌هاى مدیریت عمومى آغاز نمود. در این راستا بهترین و مجرب‌ترین کارشناسان از بین رشته‌هاى تخصصى مختلف و اساتید و فارغ‌التحصیلان دانشگاه‌هاى معتبر، طرف همکارى قرار گرفتند.
شرکت بهروش پایا سیستم مى‌کوشد باشناسایى و درک صحیح از زیرساخت‌ها و امکانات در دسترس سازمان‌ها، نیازهاى مشتریان را به بهترین شکل ممکن تأمین نماید. این شرکت همیشه گوش به زنگ و پذیراى تغییرات هست و باور دارد با استفاده از فرصت‌هاى جدید، مى‌تواند خدمات بهترى ارائه نماید. لذا هدف این شرکت را مى‌توان در یک جمله خلاصه نمود: تغییرات سیستماتیک محسوس در سازمان‌ها و بنگاه‌هاى اقتصادى در کوتاه مدت و ایجاد بیشترین ارزش افزوده و منافع اقتصادى براى مشتریان و جامعه در بلندمدت.

محصولات

آموزش، اجرا و بهبود سيستم‌هاى مديريت همراه با توسعه بسته نرم‌افزارى مناسب به‌منظور ارتقاى كيفيت خدمات به‌گونه‌اى كه افزايش كارايى و اثربخشى فرآيندهاى سازمان را به دنبال داشته و مناسب‌ترين ميزان گردش مدارك را با توجه به وسعت و زيرساخت‌هاى سازمان ايجاد نمايد، به‌عنوان مأموريت اصلى شركت بهروش پايا سيستم در نظر گرفته شده است.

اطلاعات تماس

تاريخ خروج از مركز رشد: 30 دى 1395
www.behsystem.org
behsystem@gmail.com