آموزش الکترونیک فراگیر شریف

مدیر عامل : محمدرضا اكبرى
زمینه فعالیت : فناورى اطلاعات و ارتباطات
ایده محوری : طراحى و توليد نرم افزار كتابخانه الكترونيك دانشگاهى (كاد)

درباره واحد

شرکت آموزش الکترونیک فراگیر شریف از نوع سهامى خاص به مدیرعاملى جناب آقاى محمد رضا اکبرى در تاریخ 29 مرداد 1381 به شماره 191001 ثبت شده است. این شرکت در سال 1384 با ایده محورى طراحى و تولید نرم افزار کتابخانه الکترونیک دانشگاهى (کاد)، در مرکز رشد فناورى‌هاى پیشرفته دانشگاه صنعتى شریف مستقر شد. محصول شرکت در زمان استقرار در مرکز، نرم افزار کاد (کتابخانه الکترونیک دانشگاهى) در 14 رشته مى باشد.

محصولات

– طراحى و توليد نرم افزار كتابخانه الكترونيك دانشگاهى (كاد) براى رشته هاى دانشگاهى
– طراحى و توليد نرم افزار مديريت آرشيو ديجيتال (ماد)
– برگزارى دوره هاى آموزش الكترونيك
– توليد محتواى الكترونيك
– توليد نرم افزارهاى سفارش مشترى و طراحى سايت

اطلاعات تماس

تاريخ خروج از مركز رشد: 1 خرداد 1387
www.sharif-elearning.ir
info@sharif-elearning.ir