آرین فرناب سیستم

مدیر عامل : اميد مهرابى
زمینه فعالیت : مهندسى سيستم
ایده محوری :

درباره واحد

شرکت آرین فرناب سیستم با چشم‌انداز تبدیل شدن به مرجع مشاوره مدیریت در زمینه‌هاى منابع انسانى و آموزش و با مأموریت ناب‌سازى سیستم‌هاى منابع انسانى ( از جمله آموزش) تأسیس شد و در زمینه مشاوره، آموزش و طراحى بازى‌هاى آموزشى خاص در حال فعالیت است.

محصولات

• مشاوره و آموزش در حوزه‌هاى منابع انسانى
• مشاوره، طراحى و توليد بازى‌هاى آموزشى (تاكنون بازى‌هاى شهرسرمايه 1و 2، پس‌انداز ايرانى، تالار بورس، بورس تكنيكى، فكر كن و بخر ( با هدف حمايت از كالاى ايرانى) و سرى بازى‌هاى چشم‌انداز ايران 1404 طراحى و توليد شده‌است.)
• مشاوره در زمينه استعداديابى شغلى و تحصيلى
• طراحى و اجراى دوره‌هاى فوق برنامه ويژه مدارس (كارگاه‌هاى اقتصاد، مديريت، طرح تجارى، TRIZ و حل مسئله)

اطلاعات تماس

تاريخ خروج از مركز رشد: آذر 1388
ايميل: INFO@FARNAB.IR سايت: WWW.FARNAB.IR