تماس با ما

آدرس: تهران، خیابان آزادى، خیابان شهید حبیب اله، خیابان شهید قاسمى (ضلع شمالى دانشگاه صنعتى شریف)، پلاک 63، طبقه دوم

تلفکس: 66064605 – 66012898

پست الکترونیک: sati@sharif.edu

کدپستی: 1459973881

سمت نام داخلی ایمیل
مدیر فناوری (سرپرست مرکز رشد و شتابدهنده)
سید حمیدرضا حسینی
۶۶۱۶۵۱۹۳ (101)
sh.hosseini@staff.sharif.edu
مسئول دفتر
سپیده پیروزنیا
۶۶۱۶۵۱۹۳ (101)
sati@sharif.edu
کارشناس پذیرش
منا شفیعی
۶۶۱۶۵۱۹۳ (119)
mona.shafiee@sharif.edu