فراخوان حمایت از پژوهش‌هاى کاربردى و تقاضامحور درقالب بند الف ماده 17 قانون برنامه پنجم توسعه کشور

با عنایت به برنامه وزارت علوم، تحقیقات و فناورى در حمایت از پژوهش هاى کاربردى و تقاضا محور در قالب تسهیلات بند (الف) ماده 17 قانون برنامه پنجم توسعه کشور با هدف تقویت زمینه هاى مناسب جهت ایجاد شرایط مشارکت بخش غیر دولتى در انجام پژوهش هاى کاربردى، به اطلاع مى‌رساند دبیرخانه پژوهشهاى کاربردى تقاضا محور مستقر در مرکز سیاستگذارى و برنامه ریزى فناورى معاونت پژوهش و فناورى وزارت متبوع، آماده دریافت پیشنهاد پروژه هاى پژوهشى-کاربردى مى باشد.

در صورت تمایل به ارسال طرح پژوهشى به نکات زیر توجه فرمایید:

• آیین نامه اجرایى بند (الف) ماده 17 قانون برنامه پنجم

• فرم پیشنهاد پروژه

• طرح هایى که در چارچوب آیین نامه مربوطه حائز شرایط بوده و بیشترین امتیاز را در فرایند داورى کسب نمایند، تا سقف حداکثر50% از اعتبار کل پروژه مورد حمایت قرار خواهند گرفت.

• به منظور جلوگیرى از اتلاف وقت، پروژه هاى ارسالى در چارچوب آیین نامه فوق الذکر باشند.

• لازم به یادآورى است دریافت طرح و تشکیل پرونده توسط این دبیرخانه به منزله حمایت قطعى نمى باشد و حمایت پس از تصویب نهایى و اعلام دبیرخانه قطعیت مى یابد.

• دبیرخانه مسئولیت قراردادهایى که قبل از اعلام تصویب پروژه تنظیم شده باشند را نخواهد پذیرفت.

• طرحهایى که مدارک آنها طبق آیین نامه کامل نباشد در فرآیند بررسى قرار نگرفته و عیناً عودت مى شود.

• طرحها مستقیماً به دبیرخانه مذکور در مرکز سیاستگذارى و برنامه ریزى فناورى معاونت پژوهش و فناورى ارسال و از ارسال طرح به سایر بخش ها و همچنین مستقیماً به معاونت خوددارى گردد.

جهت دریافت آیین نامه اجرایى، فرمها و اطلاعات بیشتر به آدرس زیر مراجعه فرمایید:

http://www.msrt.ir/sites/techno/apo/Pages/default.aspx

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *