مركز رشد پارک علم و فناوری دانشگاه صنعتى شريف با در اختيار داشتن 5000 مترمربع زير بناى مفيد از سال 1382 با ارايه خدمات حمايتى از ايجاد و توسعه حرفه‌هاى جديد توسط كارآفرينان در قالب واحدهاى نوپاى فعال صاحب ايده در حوزه فناوری‌هاى پيشرفته و اهداف اقتصادى مبتنى بر دانش و فناورى پشتيبانى مى‌كند تا براى حضور مؤثر و مستقل در صحنه توسعه اقتصادى و فناورانه در سطوح ملى و فراملى كشور آماده گردند.
اين مركز در بهمن 1387 موفق به اخذ مجوز قطعى از وزارت علوم، تحقيقات و فناورى گرديد. بعد از راه‌اندازی و شروع به کار پارک علم و فناوری شریف، مرکز رشد جزو نهادهای زیرمجموعه پارک قرار گرفت و هم اکنون مرکز رشد شریف، یک مرکز رشد پارکی و زیرمجموعه پارک علم و فناوری دانشگاه صنعتی شریف محسوب می‌شود.

پذیرش

پذیرش در مرکز رشد دانشگاه صنعتی شریف

لازم است ابتدا شرایط و مراحل پذیرش را از منوی بالا به دقت مطالعه فرمایید

270

واحدهای فناور خارج شده

330

کل واحد های فناور

60

واحد های فناور مستقر