مرکز رشد شريف

راد سپهر پژوه

نام مدير عامل: محمدرضا قرابيك
زمينه فعاليت: مهندسى پزشكى
ايده محوری: ساخت و توليد محصولات و ارايه خدمات فنى و مهندسى در حوزه مواد نوين

معرفی کوتاه

.

اطلاعات تماس

.