مرکز رشد شريف
مركز رشد شريف
برگزارى دوره آموزشى «اصول هدف‌گذارى در مديريت كسب و كار» در مركز رشد شريف

1397/02/08
برگزارى كارگاه آموزشى «اصول تنظيم و انعقاد قرارداد كار» در مركز رشد دانشگاه شريف

1396/11/29
جلوگيرى ازنفوذ امواج به منزل با رنگ و برچسب نانويى شركت سلامت سينا

1396/11/24
تعطيلى مركز رشد دانشگاه شريف در روز دوشنبه 9 بهمن 1396

1396/11/08
رونمايى از دو سامانه دانش‌بنيان دانشگاه شريف در نمايشگاه گردشگرى و صنايع وابسته

1396/11/04
مراكز رشد و پارك‌هاى علم و فناورى
فاز دوم پارك فناورى پرديس با نام «پرديس دانش» ساخته مى‌شود

1391/03/01
استفاده بهينه صاحبان ايده و نوآوران از امكانات موجود در مراكز رشد

1390/09/12
اولين مجمع عمومى انجمن علمى پاركهاى علم و فناورى و مراكز رشد كشور برگزار شد

1390/08/07
بيانيه نشست خرداد ماه روساى پاركها و مديران مراكز رشد علم و فناورى سراسر كشور

1390/03/28
نشست روساى پاركهاى علم و فناورى و مديران مراكز رشد واحدهاى فناور كشور

1390/03/16
سمينارها و همايش‌ها
پنجمين جشنواره ملى فن آفرينى شيخ بهايى

1388/12/01
علمى و پژوهشى
مسئولان براى ايجاد اشتغال شب و روز نشناسند

1396/01/15
توصيه رهبر معظم انقلاب: تقويت گفتمان‌هاى عدالت، اقتصاد دانش‌بنيان و مقاومتى

1395/04/13
مراسم ختم به مناسبت درگذشت دكتر عليمردى دبير هشت دوره جشنواره شيخ بهايى

1395/04/06
امتياز اضافه پخش تشويقى آگهى هاى صدا و سيما براى شركتهاى دانش بنيان

1395/02/06
شرايط تسهيلات نظام وظيفه تخصصى براى افراد فعال در شركتهاى دانش بنيان

1395/01/31
دانشگاه صنعتى شريف
گزارش نخستين گردهمايى واحدهاى فناور پارك علم و فناورى دانشگاه صنعتى شريف

1397/02/29
پايان كار هشتمين استارتاپ تريگر دانشگاه صنعتى شريف

1397/02/23
اولين گردهمايى واحدهاى فناور پارك علم و فناورى دانشگاه صنعتى شريف

1397/02/22
افتتاح نخستين ساختمان چند مستاجره پارك علم و فناورى دانشگاه صنعتى شريف

1396/12/21
براى اكوسيستم كارآفرينى كشور، نيروى ستادى تربيت مى‌كنيم

1396/11/28