مرکز رشد شريف
مركز رشد شريف
كتاب «نگاهى به كارنامه دانشگاه شريف در اكوسيستم كارآفرينى» منتشر شد

1396/09/07
دوره آموزشى «مديريت منابع انسانى با تأكيد بر انگيزش و نگهداشت» در مركز رشد شريف

1396/08/30
فراخوان پذيرش واحدهاى فناور در حوزه فناورى‌هاى توانبخشى و تجهيزات پزشكى

1396/08/02
دوره آموزشى «ارزيابى و برنامه‌هاى حمايتى شركت‌هاى دانش‌بنيان » در مركز رشد شريف

1396/07/25
پارسا پليمر شريف برترين شركت فناور در جشنواره ى برترين‌هاى فنارى نانو

1396/07/16
مراكز رشد و پارك‌هاى علم و فناورى
فاز دوم پارك فناورى پرديس با نام «پرديس دانش» ساخته مى‌شود

1391/03/01
استفاده بهينه صاحبان ايده و نوآوران از امكانات موجود در مراكز رشد

1390/09/12
اولين مجمع عمومى انجمن علمى پاركهاى علم و فناورى و مراكز رشد كشور برگزار شد

1390/08/07
بيانيه نشست خرداد ماه روساى پاركها و مديران مراكز رشد علم و فناورى سراسر كشور

1390/03/28
نشست روساى پاركهاى علم و فناورى و مديران مراكز رشد واحدهاى فناور كشور

1390/03/16
سمينارها و همايش‌ها
پنجمين جشنواره ملى فن آفرينى شيخ بهايى

1388/12/01
علمى و پژوهشى
مسئولان براى ايجاد اشتغال شب و روز نشناسند

1396/01/15
توصيه رهبر معظم انقلاب: تقويت گفتمان‌هاى عدالت، اقتصاد دانش‌بنيان و مقاومتى

1395/04/13
مراسم ختم به مناسبت درگذشت دكتر عليمردى دبير هشت دوره جشنواره شيخ بهايى

1395/04/06
امتياز اضافه پخش تشويقى آگهى هاى صدا و سيما براى شركتهاى دانش بنيان

1395/02/06
شرايط تسهيلات نظام وظيفه تخصصى براى افراد فعال در شركتهاى دانش بنيان

1395/01/31
دانشگاه صنعتى شريف
رونمايى از دو محصول فناورانه دانشگاه شريف با حضور وزير علوم و معاون رييس جمهور

1396/09/25
آغاز به كار اولين كنفرانس كارآفرينى با رويكرد الزامات دانشگاه كار آفرين

1396/09/22
پذيرش سه واحدهاى فناور جديد در پارك علم و فناورى دانشگاه شريف

1396/07/26
پذيرش نخستين واحدهاى فناور در پارك علم و فناورى دانشگاه صنعتى شريف

1396/06/15
برگزارى هشتمين نمايشگاه كار دانشگاه صنعتى شريف در مهرماه سال 96

1396/06/04