مرکز رشد شريف
مركز رشد شريف
برگزارى دوره آموزشى «توسعه مهارت‌هاى فروش» در مركز رشد دانشگاه صنعتى شريف

1396/05/25
طراحى سامانه "پايش گرد و غبار و ريزگردها" توسط پژوهشگران مركز رشد دانشگاه شريف

1396/04/27
برگزارى دوره آموزشى «نكات كليدى مالياتى» در مركز رشد دانشگاه صنعتى شريف

1396/04/17
برگزارى دوره آموزشى‌«تجارى‌سازى فناورى‌هاى پيشرفته»‌ در مركز رشد دانشگاه شريف

1396/03/07
آغاز به كار سومين نمايشگاه خانواده فناورى شريف و اقتصاد دانش بنيان

1396/03/02
مراكز رشد و پارك‌هاى علم و فناورى
فاز دوم پارك فناورى پرديس با نام «پرديس دانش» ساخته مى‌شود

1391/03/01
استفاده بهينه صاحبان ايده و نوآوران از امكانات موجود در مراكز رشد

1390/09/12
اولين مجمع عمومى انجمن علمى پاركهاى علم و فناورى و مراكز رشد كشور برگزار شد

1390/08/07
بيانيه نشست خرداد ماه روساى پاركها و مديران مراكز رشد علم و فناورى سراسر كشور

1390/03/28
نشست روساى پاركهاى علم و فناورى و مديران مراكز رشد واحدهاى فناور كشور

1390/03/16
سمينارها و همايش‌ها
پنجمين جشنواره ملى فن آفرينى شيخ بهايى

1388/12/01
علمى و پژوهشى
مسئولان براى ايجاد اشتغال شب و روز نشناسند

1396/01/15
توصيه رهبر معظم انقلاب: تقويت گفتمان‌هاى عدالت، اقتصاد دانش‌بنيان و مقاومتى

1395/04/13
مراسم ختم به مناسبت درگذشت دكتر عليمردى دبير هشت دوره جشنواره شيخ بهايى

1395/04/06
امتياز اضافه پخش تشويقى آگهى هاى صدا و سيما براى شركتهاى دانش بنيان

1395/02/06
شرايط تسهيلات نظام وظيفه تخصصى براى افراد فعال در شركتهاى دانش بنيان

1395/01/31
دانشگاه صنعتى شريف
آغاز به كار دور دوم مدرسه اشتغال شريف از شهريورماه سال جارى در دانشگاه شريف

1396/05/16
بومى سازى انواع غشاءهاى تصفيه آب به همت محققين دانشگاه صنعتى شريف

1396/05/09
برگزارى اولين جلسه شوراى پارك علم و فناورى دانشگاه صنعتى شريف

1396/05/03
اولين كنفرانس كارآفرينى دانشگاه شريف با رويكرد الزامات دانشگاه كارآفرين

1396/03/30
كسب تنديس زرين جشنواره شيخ بهايى توسط كارآفرينان دانشگاه شريف

1396/02/20