مرکز رشد شريف صفحه نخست
مركز رشد شريف
سومين جلسه دورهمى (ساعت چاى) در مركز رشد پارك علم و فناورى شريف

1397/08/15
برگزارى دوره «تكاليف كارفرمايان در قبال سازمان تأمين اجتماعى» در مركز رشد شريف

1397/07/14
نشست مشترك ستاد سلول هاى بنيادى و مركز رشد دانشگاه صنعتى شريف

1397/07/11
دومين جلسه دورهمى واحدهاى فناور در مركز رشد دانشگاه صنعتى شريف

1397/07/04
برگزارى دوره آموزشى «آيين تنظيم قراردادهاى تجارى» در مركز رشد دانشگاه ‌شريف

1397/06/26
مراكز رشد و پارك‌هاى علم و فناورى
فاز دوم پارك فناورى پرديس با نام «پرديس دانش» ساخته مى‌شود

1391/03/01
استفاده بهينه صاحبان ايده و نوآوران از امكانات موجود در مراكز رشد

1390/09/12
اولين مجمع عمومى انجمن علمى پاركهاى علم و فناورى و مراكز رشد كشور برگزار شد

1390/08/07
بيانيه نشست خرداد ماه روساى پاركها و مديران مراكز رشد علم و فناورى سراسر كشور

1390/03/28
نشست روساى پاركهاى علم و فناورى و مديران مراكز رشد واحدهاى فناور كشور

1390/03/16
سمينارها و همايش‌ها
پنجمين جشنواره ملى فن آفرينى شيخ بهايى

1388/12/01
علمى و پژوهشى
مسئولان براى ايجاد اشتغال شب و روز نشناسند

1396/01/15
توصيه رهبر معظم انقلاب: تقويت گفتمان‌هاى عدالت، اقتصاد دانش‌بنيان و مقاومتى

1395/04/13
مراسم ختم به مناسبت درگذشت دكتر عليمردى دبير هشت دوره جشنواره شيخ بهايى

1395/04/06
امتياز اضافه پخش تشويقى آگهى هاى صدا و سيما براى شركتهاى دانش بنيان

1395/02/06
شرايط تسهيلات نظام وظيفه تخصصى براى افراد فعال در شركتهاى دانش بنيان

1395/01/31
دانشگاه صنعتى شريف
اولين رويداد Demo Day استارتاپ‌هاى شتاب‌دهنده دانشگاه شريف

1397/08/14
طراحى قطعه اى الكترونيكى به منظور كسب آنلاين اطلاعات ايمنى و سلامت خودرو

1397/07/28
سومين جلسه شوراى پارك علم و فناورى دانشگاه صنعتى شريف برگزار شد

1397/07/03
نشست فرصت هاى نوين كسب و كار در زيست بوم استارت آپى ايران

1397/06/31
استارتاپ تريگر ۱۰ دانشگاه صنعتى شريف با موضوع صنعت مالى و بانكى

1397/06/31