مرکز رشد شريف
مركز رشد شريف
دوره آموزشى «ارزيابى و برنامه‌هاى حمايتى شركت‌هاى دانش‌بنيان » در مركز رشد شريف

1397/04/30
برگزارى دوره آموزشى «آشنايى با قوانين و تكاليف مالياتى» در مركز رشد دانشگاه شريف

1397/04/06
دورهمى واحدهاى فناور مركز رشد دانشگاه شريف به همراه ضيافت افطار

1397/03/12
برگزارى دوره آموزشى «مديريت كسب وكارهاى كوچك و نوپا» در مركز رشد دانشگاه شريف

1397/03/05
برگزارى دوره آموزشى «اصول هدف‌گذارى در مديريت كسب و كار» در مركز رشد شريف

1397/02/08
مراكز رشد و پارك‌هاى علم و فناورى
فاز دوم پارك فناورى پرديس با نام «پرديس دانش» ساخته مى‌شود

1391/03/01
استفاده بهينه صاحبان ايده و نوآوران از امكانات موجود در مراكز رشد

1390/09/12
اولين مجمع عمومى انجمن علمى پاركهاى علم و فناورى و مراكز رشد كشور برگزار شد

1390/08/07
بيانيه نشست خرداد ماه روساى پاركها و مديران مراكز رشد علم و فناورى سراسر كشور

1390/03/28
نشست روساى پاركهاى علم و فناورى و مديران مراكز رشد واحدهاى فناور كشور

1390/03/16
سمينارها و همايش‌ها
پنجمين جشنواره ملى فن آفرينى شيخ بهايى

1388/12/01
علمى و پژوهشى
مسئولان براى ايجاد اشتغال شب و روز نشناسند

1396/01/15
توصيه رهبر معظم انقلاب: تقويت گفتمان‌هاى عدالت، اقتصاد دانش‌بنيان و مقاومتى

1395/04/13
مراسم ختم به مناسبت درگذشت دكتر عليمردى دبير هشت دوره جشنواره شيخ بهايى

1395/04/06
امتياز اضافه پخش تشويقى آگهى هاى صدا و سيما براى شركتهاى دانش بنيان

1395/02/06
شرايط تسهيلات نظام وظيفه تخصصى براى افراد فعال در شركتهاى دانش بنيان

1395/01/31
دانشگاه صنعتى شريف
«تونل صدا» اختراعى فوق العاده توسط پژوهشگران دانشگاه صنعتى شريف

1397/04/13
چهارمين نمايشگاه خانواده فناورى شريف و اقتصاد دانش بنيان در دانشگاه شريف

1397/03/08
انتصاب آقاى مهندس مجيد دهبيدى‌پور به عنوان رئيس پارك علم و فناورى دانشگاه شريف

1397/03/08
برگزارى دومين كنفرانس ملى كارآفرينى در دانشگاه صنعتى شريف

1397/03/06
فعاليت ۴۰۰ شركت دانش بنيان / اثرگذارى دانشگاه شريف در حوزه اشتغال

1397/03/05