مرکز رشد شريف صفحه نخست

وزير صنايع بخشنامه حمايت از محققان كشور را ابلاغ كرد

رئيس هيئت عامل ايدرو خبر داد: بخشنامه حمايت از محققان كشور را وزير صنايع و معادن ابلاغ كرده و سازمان گسترش، امكانات خود را براى اجراى مفاد آن به كار بسته است.

به گزارش خبرگزارى مهر، سيد مجيد هدايت افزود: ابلاغ بخشنامه در حمايت بى قيد و شرط از خودكفايى در محصولات راهبردى و خطاب وزير صنايع به همه واحدهاى تابعه وزارت صنايع به ويژه سازمان گسترش و نوسازى صنايع ايران، مبنى بر اينكه هركالاى صنعتى كه امروز در كشور توليد ندارد اما بازارى براى مصرف دارد و سطح توليد آن از نقطه نظر دانش در سطح بالايى است، به ويژه در صنايع پيشرفته، بدون هيچ محدوديتى از تحقيقات و توليد صنعتى اين محصولات حمايت بشود، انگيزه تازه اى را به محققان و پژوهشگران فعال در حوزه صنايع نوين براى بروز استعدادها و توانمندى هاى خود جهت ارائه دستاوردهاى جديد، بخشيده است.

وى توضيح داد: اين موضوعات سريعا توسط كميته اى كه در معاونت توسعه صنايع پيشرفته سازمان گسترش تشكيل شده، ليست مى گردد و حداكثر امكانات و حمايت هاى لازم براى توليد صنعتى اين كالاها فراهم مى‌گردد؛ كارى كه در چندسال اخير با سرعت خوبى پيش رفته ولى لازم است كه دايره كار سازمان گسترش بسيار فراتر رود.

هدايت اضافه كرد: بر اساس آيين نامه هاى موجود در سازمان گسترش، هر محقق و پژوهشگرى كه ادعاى توليد محصولى با تكنولوژى بالا در حوزه صنايع پيشرفته را داشته باشد و بتواند آن را در داخل كشور به توليد صنعتى برساند، توسط سازمان گسترش حمايت خواهد شد كه با توجه به اين ابلاغ، اين روند سرعت ويژه اى خواهد يافت.