مرکز رشد شريف صفحه نخست

برگزارى پنجمين سمپوزيوم بين المللى مخابرات

پنجمين سمپوزيوم بين المللى مخابرات از تاريخ 13 الى 15 آذر ماه سال جارى توسط مركز تحقيقات مخابرات ايران برگزار خواهد شد.

New Page 1

علاقمندان جهت اطلاعات بيشتر به سايت اينترنتى همايش  http://ist2010.itrc.ac.ir/ مراجعه نمايند.