مرکز رشد شريف صفحه نخست

اختصاص 3درصد توليد ناخالص داخلى كشور به فعاليت‌هاى پژوهشى

معاون پِژوهشى و فناورى وزارت علوم، تحقيقات و فناورى گفت: طبق قانون 3 درصد از توليد ناخالص داخلى (GDP ) كشور به فعاليت هاى پژوهشى اختصاص داده شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد مهدى نژاد نورى چهارشنبه شب در ديدار با هيئت عالى رتبه سوريه گفت: استفاده از اين ظرفيت ها نياز به هماهنگى دارد كه براى اين منظور شوراى عالى "عتف" ايجاد شد رياست اين شورا بر عهده رياست جمهورى است كه جلسات آن با حضور 8 وزير برگزار مى شود.

وى با اشاره به همكارى هاى دو كشور از دو سال قبل افزود: از دو سال قبل تفاهم نامه هاى همكارى در زمينه فناورى هاى زيستى‌ و زلزله ميان ايران و سوريه به امضا رسيد ضمن آنكه توافق نامه اى در زمينه ايجاد دانشگاه نيز منعقد شد.

وى با بيان اينكه در اجراى برخى از مفاد اين توافق نامه ها پيشرفت هايى حاصل شد، اظهار داشت: عليرغم اين پيشرفت ها در برخى از موارد طبق توافقات پيش نرفت كه اين امر به دليل شكل گرفتن روابط از نظر ما طبيعى است.

معاون پِژوهشى و فناورى وزارت علوم، تحقيقات و فناورى به دستاوردهاى ايران در حوزه هاى علمى و فناورى در دانشگاه ها،ٰ پارك هاى علمى و فناروى و مراكز تحقيقاتى ايران اشاره كرد و يادآور شد: تجربياتى كه ايران در زمينه هاى علمى به دست آورده است مى تواند زمينه هاى مورد علاقه سوريه باشد علاوه بر اين طى اين سالها ايران در زمينه مديريت تحقيقات علمى و هماهنگى تجربياتى را كسب كرده است كه مى تواند سوريه را در اين زمينه يارى كند.

وى در خصوص ساختار تحقيقات و توسعه فناورى در كشور افزود: ايران در زمينه هاى ارتباط دانشگاه ها با مراكز تحقيقاتى، چگونگى استخراج نيازها و تعيين اولويت ها تجربيات خوبى را كسب كرده است كه اميدواريم با ايجاد مركز پژوهش هاى عالى سوريه سطح روابط ايران و سوريه در آينده نزديك توسعه يابد.