مرکز رشد شريف صفحه نخست

ارتباطات پژوهشى وفناورى با خارج انحصارا از طريق وزارت علوم انجام ميشود

معاون پژوهشى وزير علوم تاكيد كرد: تمامى ارتباطات علمى، پژوهشى و فن‌آورى كشور با خارج انحصارا از طريق وزارت علوم انجام مى‌شود

به گزارش خبرگزارى دانشجويان ايران (ايسنا)، دكتر مهدى نژاد در حاشيه ديدار با هيات عالى رتبه علمى سوريه‌اى درباره اين نشست گفت: با كشور سوريه همكارى‌هاى علمى و فن‌آورى داريم. همچنين با وزارت علوم اين كشور توافق نامه و هيات مشترك داريم كه چندين بار نيز تعاملاتى داشته‌ايم كه طى آن چند پروژه به انجام رسيده و برخى نيز تاخير داشته است.

معاون پژوهشى وزير علوم ادامه داد: اين هيات در واقع كميته‌ تحقيقات علمى كشور سوريه است كه تحت نظر نخست وزير سوريه نقش هماهنگى بين مراكز پژوهشى و ارتباط صنعت و دانشگاه را دارد.

وى با اشاره به آنكه اين كميته نقش ملى داشته و مانند شوراى عالى عتف فعاليت مى‌كند افزود: عليرغم اين مسائل با وجود اينكه پنج سال از راه اندازى و تاسيس اين مركز مى‌گذرد هنوز نتوانسته‌ نقش خود را در آن كشور ايفا كند كه دليل آن نيز نداشتن تجربيات لازم در اين زمينه مى‌باشد، بنابراين به طرف سورى قول همكارى داده شده به شرطى كه طبق توافق نامه باشد كه اساس بحث مديريت تحقيقات و توسعه فناورى را براى آنها طراحى و كمك به پياده سازى آن كنيم.

وى تصريح كرد:‌ از آنجايى كه اين مركز مسئول تعيين اولويت‌هاى تحقيقاتى و انتقال فناورى است در اين راستا مى‌توانيم فناورى‌هايى را كه در كشور در دانشگاه‌ها و پارك‌هاى علم و فناورى وجود دارد توسعه داده و مواردى را كه نياز دارند به آنها منتقل كنيم.

معاون پژوهشى وزير علوم در خصوص اينكه آيا فكر نمى‌كنيد طرف مقابل هيات عالى رتبه سوريه بيشتر دفتر همكارى‌هاى فناورى رياست جمهورى است تا وزارت علوم به ايسنا گفت:‌در اين رابطه برابر قانون و تدبير رييس جمهور تمامى ارتباطات علمى و فناورى و پژوهشى انحصارا توسط وزارت علوم انجام مى‌شود و دفتر همكاريهاى فناورى‌ رياست جمهورى با هماهنگى وزارت علوم اين كارها را انجام داده است.

وى تصريح كرد: چون سطح عالى اين ارتباطات را كنترل مى‌كنيم در نتيجه مانعى ندارد و تاكيد مى‌كنم اين كارها با هماهنگى است و بيشتر براى نشان دادن اين هماهنگى و يكپارچگى در سطح كشور است و ما از اين همكارى‌ها استفاده مى‌كنيم.

معاون پژوهشى وزير علوم در پاسخ به اين سوال كه مراكز علمى كشور ما از برقرارى اين روابط از چه فوايدى بهره مند مى‌شوند خاطر نشان كرد: مهمترين مزيت اين است كه دستاوردهاى پژوهشى ما بازارى پيدا مى‌كند كه بتواند منتقل شود و يا از سوى آنها دانشجويان و دانش پژوهانى براى فراگيرى آموزش به كشور بيايند و يا پروژه‌هاى مشتركى اجرايى شود.