مرکز رشد شريف صفحه نخست

نحوه پرداخت پژوهانه به دانشجويان دوره دكترى دانشگاه صنعتى شريف

معاونت پژوهش و فناورى دانشگاه صنعتى شريف از پرداخت پژوهانه به دانشجويان دوره دكترى خبر داد و گفت: دانشجويان دوره دكترى در صورت بورسيه و شاغل نبودن مشمول طرح دريافت پژوهانه مى شوند.

به گزارش خبرگزارى مهر، دكتر روستا آزاد با بيان اين مطلب افزود: اين دانشگاه در نظر دارد كه از آن دسته از پروژه هاى دانشجويان دكترى كه در جهت رفع نيازهاى كشور و به صورت كاربردى تعريف شده باشد حمايت به عمل آورد.

وى به چگونگى دريافت پژوهانه اشاره كرد و اظهارداشت: دانشجويان دوره دكترى پس از تصويب پيشنهاد پژوهشى و احراز شرايط طرح دستيار پژوهشى (RA) از سوى معاونت تحصيلات تكميلى، مشمول اين طرح مى شوند لازم است اين دسته از دانشجويان به منظور تدوين پيشنهاد پژوهشى، يك مقاله علمى-ترويجى به زبان فارسى با فرمت داده شده تهيه كنند اين مقاله بايد داراى شكل عمومى مقالات شامل چكيده، مقدمه، بحث، نتيجه گيرى باشد.

معاونت پژوهش و فناورى دانشگاه شريف به نحوه پذيرش مقالات اشاره و خاطر نشان كرد: اگر مقاله در مجلات علمى فارسى به چاپ برسد، پذيرش آن قطعى تلقى مى شود كه فهرست مجلات قابل قبول در اين رابطه مطابق ليست اعلام شده توسط وزارت علوم در سايت معاونت اعلام شده است. پس از تهيه مقاله، استاد راهنما مى تواند آن را به حداقل سه مدير اجرايى در حوزه كشورى يا لشكرى كه مى تواند از آن مقاله استفاده كند ارائه دهد.

روستا آزاد، با تاكيد بر اينكه اين طرح براى سال اول به صورت آزمايشى اجرا مى شود، يادآور شد: ثبت نام تا 31 مرداد ماه جارى در سايت www.tolou-tdi.ir (سايت پژوهشكده توسعه و فناورى طلوع) امكانپذير است. آخرين مهلت ارسال مقالات تا پايان آبان ماه است.

به گفته وى ميزان پژوهانه تا سقف 10 ميليون ريال است كه تا پايان ترم تحصيلى پاييز 90-89 به دانشجويان پرداخت خواهد شد.