مرکز رشد شريف صفحه نخست

آخرين مهلت بهره مندى از تسهيلات ۵ جشنواره علمى و فناورى

معاون برنامه‌ریزی و نظارت بنیاد ملی نخبگان، آخرین زمان بهره‌مندی از تسهیلات اعطایی به برگزیدگان جشنواره‌های «اختراعات»، «خوارزمی»، «رازی»، «فارابی» و «شیخ بهایی» را اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، غلامعلی منتظر در این باره گفت: بنیاد ملّی نخبگان دستگاهی حاكمیتی است كه با هدف سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی در زمینه توسعه منابع انسانی برگزیده كشور با مأموریت برنامه‌ریزی در زمینه «نخبه شناسی»، «نخبه پروری»، «نخبه‌گزینی» و «نخبه‌گماری» فعالیت می‌كند.

وی افزود: با توجه به نكات فوق بنیاد ملّی نخبگان عضو ندارد بلكه رویكرد آن شناسایی «اجتماعات نخبگانی» از طریق رصد رفتار و فعالیت‌های نخبگانی آنان در تمامی حوزه‌ها شامل: علم، فنّاوری، فرهنگ، نوآوری، قرآن، هنر، ادب و ... و همچنین پشتیبانی از فعالیت‌های آنان با همكاری همه دستگاه‌های ذی‌ربط برای اثرگذاری مناسب آنان در جامعه تخصصی خود است.

منتظر ادامه داد: در واقع هدف بنیاد ایجاد مسیری برای تواناسازی مستعدان برتر كشور و هدایت‌ آنان به سمت تأثیرگذاری بیشتر و بهتر در حوزه تخصصی از یك‌سو و تسهیل مسیر به‌كارگیری و الگوسازی از سرآمدان و نخبگان در اجتماع تخصصی خود است. به همین دلیل بنیاد برای طی مسیر نخبگی ایستگاه‌هایی را طراحی و به منظور تشویق و ترغیب صاحبان استعدادهای برتر برای طی مسیر نخبگی و رسیدن به مرحله اثرگذاری، در هر یک از ایستگاه‌ها تسهیلاتی برای مشمولان در نظر گرفته است كه هر فرد بر اساس فعالیت‌های نخبگانی خود و با توجه به جایگاهی‌كه در آن قرار دارد، امكان بهره‌مندی از تسهیلات مطابق ضوابط بنیاد را خواهد داشت.

معاون برنامه‌ریزی و نظارت بنیاد ملی نخبگان در ادامه ضمن اعلام آخرین زمان بهره‌مندی از تسهیلات اعطایی به برگزیدگان جشنواره‌های «اختراعات»، «خوارزمی»، «رازی»، «فارابی» و «شیخ بهایی»،   گفت: برگزیدگان جشنواره‌های اختراعات بنیاد ملّی نخبگان تا قبل از سال ۱۳۹۴ و همچنین برگزیدگان جشنواره‌های «خوارزمی دانش‌آموزی»، «خوارزمی جوان»، «خوارزمی بزرگسال»، «رازی»، «فارابی» و «شیخ بهایی» تا پایان سال ۱۳۹۲، که به تأیید بنیاد رسیده‌اند ولی هنوز تسهیلات بنیاد را (ازجمله اعتبار پژوهش و نوآوری) دریافت نکرده‌اند، حداکثر تا تاریخ ۳۱ شهریور ۱۳۹۵ فرصت دارند از آن استفاده کنند.

معاون برنامه ریزی و نظارت بنیاد ملی نخبگان در ادامه افزود: همچنین برگزیدگان جشنواره‌های «خوارزمی دانش‌آموزی»، «خوارزمی جوان»، «خوارزمی بزرگسال»، «رازی» و «فارابی» سال ۱۳۹۳، که به تأیید بنیاد رسیده‌اند ولی هنوز تسهیلات بنیاد را دریافت نکرده‌اند، حداکثر تا تاریخ ۲۸ اسفند ۱۳۹۵ فرصت دارند از آن استفاده کنند.

منتظر گفت: برگزیدگانِ مورد تأیید بنیاد برای استفاده از تسهیلات بنیاد باید درخواست خود را از طریق سامانة ثریا ثبت کنند تا پس از بررسیِ درخواست برای اعطای آن به متقاضی اقدام شود و در صورت بروز هرگونه مشکل در روند ثبت درخواست موضوع از طریق بنیاد نخبگان استان تهران قابل پیگیری است.