مرکز رشد شريف صفحه نخست

افزايش 20 درصدى حجم قراردادهاى دانشگاه شريف در سال 88

معاون پژوهشى دانشگاه صنعتى شريف گفت: حجم قراردادهاى پژوهشى اين دانشگاه در سال گذشته 20 درصد افزايش داشته است.

رضا روستا آزاد در گفت‌وگو با خبرگزارى فارس با اشاره به قانون يك درصد در سال 88 گفت: دانشگاه صنعتى شريف در زمينه اين قانون فعاليت خوبى داشت.

وى افزود: با وجود شرايط و وضعيت سال گذشته كشور، حجم قراردادهاى اين دانشگاه 20 درصد نسبت به سال 87 افزايش داشت.

معاون پژوهشى دانشگاه شريف ادامه داد: اين افزايش نشان مى‌دهد كه حركت ما حركتى اصيل بوده و تحت تأثير طوفان‌ها و بحران‌ها قرار نمى‌گيرد.

وى گفت: با توجه به اين‌كه حجم قراردادهاى ما افزايش 20 درصدى داشته، اما دريافت پيش‌پرداخت‌ها به ميزان 20 درصد افزايش نداشت و همانند سال 87 بود.