مرکز رشد شريف صفحه نخست

11 طرح فناورانه دانشگاه صنعتى شريف قرارداد صنعتى بستند/ 6 طرح در حال مذاكره

تاکنون در دفتر انتقال فناوری دانشگاه صنعتی شریف، یازده طرح فناورانه قرار داد صنعتی منعقد کرده اند و شش طرح نیز در حال مذاکره برای تولید انبوه هستند.

سینا حسن علی زاده، مسئول دفتر برنامه توسعه انتقال فناوری دانشگاه صنعتی شریف و کارشناس ارشد انتقال فناوری در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: یکی از برنامه های معاونت پژوهشی دانشگاه شریف، دفتر انتقال فناوری است که از طرح ها و ایده های اساتید با قابلیت تجاری سازی، به صورت ریسک پذیر حمایت کند.

وی افزود: بدین واسطه، نمونه اولیه محصول محققان در این دانشگاه تولید می شود و در ادامه به تولید می رسد تا در نهایت فروخته شوند.

حسن علی زاده  با بیان اینکه یک سال و نیم است که از عمر دفتر انتقال فناوری می گذرد، اظهار داشت: در این مدت ۱۷۰ طرح به دفتر انتقال فناوری ارسال شده است که از این تعداد تا کنون ۱۱ طرح فناورانه، برای تولید قرارداد منعقد کرده اند. همچنین ۶ طرح در حال مذاکره برای تولید انبوه هستند.

وی با اشاره به ماموریت اصلی دفاتر انتقال فناوری گفت: خلا سرمایه، دانش و تجربه تجاری سازی مورد نیاز در نخستین مراحل توسعه تکنولوژی به وسیله این دفتر برطرف می شود و می تواند فناوری را به مرحله ای از رشد برساند که موفق به جذب سرمایه از صندوق ها و شرکت های سرمایه گذاری ریسک پذیر داخل یا خارج دانشگاه با سهمی عادلانه شود.

وی افزود: هدف دفتر توسعه و انتقال فناوری دانشگاه صنعتی شریف ، تجاری سازی یافته ها و دستاوردهای تحقیقاتی، ارزش آفرینی و ثروت آفرینی برای اعضای دانشگاه، حفاظت از حقوق مالکیت فکری و معنوی دستاوردها، ترویج و تقویت فرهنگ تولید خدمات و کارافرینی، معرفی و ایجاد برندهای بومی و رفع وابستگی به واردات فناوری، ترغیب اعضای دانشگاه برای فعالیت های بیشتر در رفع نیاز های جامعه است.

مسئول دفتر برنامه توسعه  انتقال فناوری  دانشگاه صنعتی شریف ادامه داد: همچنین  دفتر برنامه توسعه  انتقال فناوری  دانشگاه صنعتی شریف در خصوص بررسی و ارزیابی طرح ها و انتخاب طرح های با قابلیت تجاری سازی، تهیه طرح امکان سنجی و ارتباط با بازار و مشتریان، سرمایه گذاری و مشارکت در توسعه طرح ها و ایده ها، ثبت حقوق مالکیت فکری و معنوی، مذاکرات تخصصی با سرمایه گذاران، کمک به عقد قراردادها، عرضه محصولات توسعه یافته در بازار یا فروش مصادیق مالکیت فکری خدماتی ارائه می کند.