مرکز رشد شريف صفحه نخست

مهدى نژاد: پژوهشگاه مرز اتصال به بازار در توسعه پژوهش و فن‌آورى‌ است

معاون پژوهشى و فن‌آورى وزير علوم از پژوهشگاه مواد و انرژى بازديد كرد.

به گزارش خبرگزارى دانشجويان ايران (ايسنا)، دكتر على اصغر توفيق ــ رييس پژوهشگاه مواد و انرژى - در اين بازديد كه روز دوشنبه انجام شد با تاكيد بر تدوين برنامه پنج ساله پژوهشگاه بر مبناى عملگرايى كردن قابليت‌ها، ساختار سازمانى پژوهشگاه را در سال جارى تشريح كرد.

وى هدف از اين بازديدها را تعاملات بيشتر و ارتباطات بهتر پژوهشگاه با ديگر سازمان‌ها در جهت توسعه هر چه بيشتر پروژه‌هاى تحقيقاتى عنوان و از گسترده‌تر شدن ارتباطات پژوهشگاه با صنعت و عملى كردن پروژه‌هاى انجام شده در پژوهشگاه از مرحله پژوهش به توليد محصول خبر داد.

توفيق افزود: پروژه‌هايى در ارتباط با صنايع مختلف از جمله صنعت سراميك، انرژى‌هاى تجديد پذير، نيمه هادى‌ها كارهاى تحقيقاتى بسيار ارزنده‌اى انجام شده است

وى در پايان به ارتقاى آزمايشگاه پژوهشگاه مواد و انرژى در شبكه آزمايشگاهى فن‌آورى‌ نانو از رتبه نهم به چهارم اشاره و تلاش هر چه بيشتر سازمان‌ها در پيشبرد اهداف و توسعه شبكه را خواستار شد.

دكتر محمد مهدى نژاد نورى، معاون پژوهشى و فن‌اورى وزير علوم نيز در اين بازديد، هدف و رسالت پژوهشگاه را توسعه فن‌آورى‌ و پژوهشى و تبديل ايده به پديده عنوان و خاطرنشان كرد: پژوهشگاه مرز اتصال به بازار در امر توسعه فن‌آورى‌ و پژوهشى مى‌باشد و بايد نياز نيازمندان را برطرف سازد.

وى هدف از انجام تحقيقات و پروژه‌ها را عملگرايى و استفاده بهينه از ظرفيت‌هاى پژوهشى، امكانات و تجهيزات عنوان كرد.

مهدى نژاد نورى با تاكيد بر ايجاد دوره‌هاى پژوهش محور در مقطع كارشناسى و دكترى اظهار كرد: پژوهشگاه‌ها بايد در مسير تربيت نيروى محقق ، خلاق، نوآور و كارآفرين قدم بردارند تا مسايل پژوهشى را مشخص و شفاف سازى كنند.