مرکز رشد شريف صفحه نخست

پايان نامه هاى دانشجويى به شركت دانش بنيان تبديل مى شوند

رئیس صندوق نوآوری از برنامه این صندوق برای تبدیل پایان نامه ها و رساله های کاربردی به شرکت های دانش بنیان دانشگاهی خبر داد و گفت: در این طرح دانشگاه و صندوق نوآوری به عنوان سهام داران تعیین می شوند.

بهزاد سلطانی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه حدود ۲۰ درصد پایان نامه ها و رساله های دانشجویان قابلیت تجاری سازی دارد، افزود: صندوق نوآوری و شکوفایی برنامه دارد رساله ها و پایان نامه های کاربردی دانشجویان را حمایت کرده و تبدیل به شرکت های دانش بنیان کند.

وی تصریح کرد: به روسای دانشگاه ها اعلام کردیم تا از طریق دفاتر ارتباط با صنعت رساله ها و پایان نامه های کاربردی دانشجویان را به صندوق نوآوری و شکوفایی معرفی کنند تا صندوق هزینه هایی انجام پژوهش ها را به دانشگاه پرداخت کند.

رییس صندوق نوآوری و شکوفایی خاطرنشان کرد: همچنین از سوی این صندوق سهم ایجاد دانش فنی پژوهش ها نیز تعیین و در نهایت با توجه به سرمایه گذاری صورت گرفته سهام دانشگاه و صندوق مشخص خواهد شد.

سلطانی گفت: در این طرح باید سهام دانشگاه میان استاد و دانشجو تقسیم شود تا دانشگاه در مدیریت شرکت تشکیل شده دخالتی نداشته و تنها سود شرکت به دانشگاه پرداخت شود تا براین اساس  بتوانیم به دانشگاه ها کمک مالی کنیم.

وی عنوان کرد: پیش بینی می کنیم طی سه سال آینده در زمینه تبدیل رساله ها و پایان نامه های  کاربردی دانشجویان به شرکت های دانش بنیان به موفقیت های چشمگیری دست یابیم.

رییس صندوق نوآوری و شکوفایی تاکید کرد: درحال حاضر ۶۰ درصد درآمد برخی از دانشگاه های بزرگ جهان از طریق ایجاد شرکت های دانش بنیان دانشگاهی تامین می شود.