مرکز رشد شريف صفحه نخست

جزئيات حمايت مالى از بين المللى شدن اختراعات اعلام شد

رئیس صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران آمار اختراعاتی که با حمایت این صندوق موفق به ثبت بین المللی شده اند را اعلام کرد و گفت: برای حمایت مالی از این اختراعات ۳ مرحله را در نظر گرفته ایم.

نصرت الله ضرغام در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران برای ثبت اختراع به صورت بین المللی اقدام به حمایت های مالی و معنوی می کند، افزود: این صندوق در ابتدا ۵۰ درصد هزینه ثبت را پرداخت می کند و درصورتی که ثبت اختراع به صورت کامل انجام شد، ۷۵ درصد هزینه را پرداخت خواهد کرد.

وی اضافه کرد: درصورتی که اختراع ثبت شده دانشمندان به فروش برسد، این صندوق ۱۰۰ درصد هزینه را پرداخت می کند.

رئیس صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران با بیان اینکه ثبت ۳۹ اختراع دانشمندان ایرانی به صورت بین المللی با حمایت این صندوق محقق شده است، گفت: ۶۷ اختراع دیگر نیز درحال طی کردن مراحل ثبت بین المللی قرار دارند و بیش از ۱۶۰ اختراع نیز در مرحله داوری این صندوق هستند.

ضرغام درخصوص نحوه حمایت این صندوق برای ثبت اختراعات بین المللی گفت: اختراعات ارسال شده به صندوق در ابتدا مورد بررسی قرار می گیرند و اگر طی این بررسی ها مشخص شود که طرح ها  تکراری نیستند، مورد داوری قرار می گیرند و در صورت مثبت بودن نتایج داوری، اختراعات برای گذراندن مراحل ثبت بین المللی به کارگزاران این صندوق معرفی خواهند شد.

وی تاکید کرد: در گذشته بیشتر اختراعات بین المللی ایران در کشور آمریکا ثبت می شد اما درحال حاضر ایران می تواند اختراعات خود را در ۱۵۰ کشور جهان به ثبت برساند.