مرکز رشد شريف صفحه نخست

توجه ويژه دانشگاه صنعتى شريف به پژوهش هاى كاربردى و بنيادى

عکسرئيس دانشگاه صنعتى شريف با بيان اينكه اين دانشگاه به تحقيقات كاربردى و بنيادى توجه ويژه‌اى دارد، گفت: در حال حاضر بسيارى از پروژه‌هاى بخش‌هاى مختلف كشور توسط اين دانشگاه در حال انجام است.

به گزارش «شبكه خبر دانشجو»، دكتر سعيد سهراب پور، عصر روز گذشته در نشست صميمانه معاون علمى رئيس جمهور با دانشجويان نخبه دانشگاه صنعتى شريف در دانشكده شيمى اين دانشگاه اظهار داشت: دانشگاه شريف در زمينه‌هاى مختلف پژوهشى از جمله پژوهش‌هاى بنيادين و پژوهش‌هاى كاربردى فعاليت گسترده‌اى دارد.

وى يكى از شاخص‌هاى تحقق پژوهش‌هاى بنيادين را تعداد مقالات دانست و افزود: در سال 2009 تعداد مقالات منتشر شده در ISI بيش از 1040 مقاله بوده كه با توجه به تعداد اعضاى هيئت علمى با حدود 430 نفر سرانه اين تعداد حدود 2.4 درصد مى شود كه اين امر در بسيارى از دانشگاه‌هاى اروپا وجود ندارد.

رئيس دانشگاه صنعتى شريف با بيان اينكه اين دانشگاه در زمينه تحقيقات كاربردى نيز بسيار فعال است، تصريح كرد: در حال حاضر بسيارى از پروژه‌هاى بخش‌هاى مختلف كشور توسط اين دانشگاه در حال انجام است.

سهراب پور با تاكيد بر اينكه پروژه‌هاى اين دانشگاه لزوماً در بخش صنعتى نيستند، گفت: اين دانشگاه با وزارت نيرو، وزارت كشور، مخابرات همكارى داشته و همجنين تعدادى پروژه هاى محرمانه نيز دارد.

وى تعداد دانشجويان نخبه دانشگاه صنعتى شريف تحت پوشش بنياد ملى نخبگان را بيش از دانشگاه‌هاى ديگر عنوان و اضافه كرد: علاوه بر دانشجويان، بسيارى از استادان اين دانشگاه از افراد نخبه جامعه هستند.

رئيس دانشگاه صنعتى شريف خاطرنشان كرد: تعداد زيادى از اعضاى فرهنگستان علوم نيز از استادان رشته‌هاى مهندسى و علوم پايه اين دانشگاه هستند.