مرکز رشد شريف صفحه نخست

آغاز كنفرانس بين‌المللى‌ پارك‌ها و مراكز رشد علم و فن‌آورى دركره‌جنوبى

كنفرانس بين‌المللى پارك‌ها و مراكز رشد علم و فن‌آورى با حضور جمعى از محققان ايرانى روز دوشنبه سوم خردادماه در شهر دايجون كره جنوبى آغاز شد.

بررسى راهكار‌هاى توسعه شركت‌ها و واحد‌هاى فن‌آور، شركت‌هاى كوچك و متوسط، شبكه‌سازى، تجارى سازى فن‌آورى، انتقال فن‌آورى و انتقال تجربيات و تعامل متقابل پارك‌ها و مراكز رشد علم و فن‌آورى كشور‌هاى عضو انجمن بين المللى پارك‌ها و مراكز رشد و انجمن آسيايى پارك‌ها و مراكز رشد از محور‌هاى اين كنفرانس است.

بيست و هفتمين كنفرانس بين‌المللى پارك‌ها و مراكز رشد علم و فن‌آورى 23 تا 26 مى (سوم تا ششم) خردادماه جارى برگزار مى‌شود.

به گزارش خبرگزارى دانشجويان ايران (ايسنا)، مقاله پژوهشگران مركز رشد فن‌آورى اطلاعات و ارتباطات جهاد دانشگاهى نيز در بيست و هفتمين كنفرانس بين‌المللى پارك‌ها و مراكز رشد علم و فن‌آورى كه در پارك دايدوك كره جنوبى در شهر دايجون برگزار مى‌شود، ارائه مى‌شود. اين مقاله علمى توسط مهندس حبيب‌الله اصغرى، دكتر كريمى و مهندس اشك فتحى تهيه و تدوين شده است.

به گفته اصغرى، رئيس مركز رشد فن‌آورى اطلاعات و ارتباطات جهاد دانشگاهى (رويش)، اين كنفرانس با حضور مديران و كارشناسان پارك‌ها و مراكز رشد علم و فن‌آورى كشورهاى مختلف دنيا برگزار مى‌شود.

سال گذشته كنفرانس بين‌المللى پارك‌ها و مراكز رشد علم و فن‌آورى در آمريكا برگزار شد كه به دليل محدوديت‌هاى اين كشور، حضور نمايندگان كشورمان در آن كنفرانس ميسر نشد ولى در كنفرانس كره جنوبى تعداد زيادى از محققان كشورمان حضور خواهند داشت.