مرکز رشد شريف صفحه نخست

رئيس دانشگاه ‌شريف: ايجاد انگيزه در نخبگان از آمار فرار مغزها مى‌كاهد

رئيس دانشگاه صنعتى شريف گفت: ايجاد انگيزه‌هاى علمى، پژوهشى، اقتصادى و آموزشى در نخبگان كشور در كاهش آمار فرار مغزها تاثير بسزايى دارد.

دكتر سعيد سهراب پور در گفت‌وگو با «شبكه خبر دانشجو»، با اشاره به افزايش آمار فرار مغزها در چند سال اخير اظهار داشت: در حال حاضر با توجه به جمعيت جوان كشور، تعداد فارغ التحصيلان دانشگاه ها بسيار بالاست كه عده اى از آنها از كشورها خارج مى شوند، ولى ايجاد انگيزه تاثير بسيارى در جلوگيرى از خروج آنها دارد.

وى ادامه داد: در حال حاضر بر اساس قوانين كشور، خروج دانشجويانى كه از دانشگاه هاى مورد تاييد وزارت علوم دعوتنامه دارند، قانونى است و تا زمانى كه قوانين براى خروج اين دانشجويان مجوز صادر مى كند، تنها راه جلوگيرى از خروج آنها ايجاد انگيزه هاى علمى، مادى و معنوى است.

رئيس دانشگاه صنعتى شريف در ادامه با اشاره به اقدامات اين دانشگاه براى جلوگيرى از خروج نخبگان از كشور گفت: بيشتر مقرارت ابلاغ شده براى جلوگيرى از خروج مغزها، پيشنهاد دانشگاه صنعتى شريف بوده است.

سهراب پور افزود: در حال حاضر اين دانشگاه استعدادهاى درخشان كشور را بدون كنكور در مقاطع كارشناسى ارشد و دكترا پذيرش مى كند.

وى تاكيد كرد: طرح ارائه پژوهانه به دانشجويان مقطع دكترى نيز كه بتازگى در وزارت كشور تصويب شده، حدود چهار سال است كه در دانشگاه شريف اجرا مى شود.

رئيس دانشگاه صنعتى شريف در ادامه نبود حمايت هاى مالى، بخصوص از دانشجويان مقطع دكترا را از دلايل اصلى خروج نخبگان از كشور برشمرد و گفت: در كشور علاوه بر اينكه ظرفيت پذيرش در مقطع دكترا بسيار پايين است، از دانشجويان اين مقطع نيز حمايت نمى شود.

سهراب پور يادآور شد: البته امسال از بخشى از دانشجويان دكترا پس از امتحان جامع حمايت مى شود؛ هر چند كه دانشگاه شريف از حدود چهار سال پيش با بودجه اختصاصى دانشگاه، دانشجويان را مورد حمايت مالى قرار مى داد.

وى ادامه داد: اين دانشگاه همچنين با آغاز سال تحصيلى آينده از دانشجويانى كه در 20 دانشگاه برتر دنيا دعوتنامه دارند، پذيرش مى كند.

رئيس دانشگاه صنعتى شريف اظهار داشت: همچنين طرح دكتراى پيوسته را نيز به وزارت علوم پيشنهاد داديم كه مورد استقبال قرار گرفته و بزودى اجرايى مى شود.