مرکز رشد شريف صفحه نخست

نشست مديران مراكز رشد كشور در پژوهشگاه ملى مهندسى ژنتيك برگزار شد

نشست مديران مراكز رشد واحدهاى فناورى با حضور دكتر مهدى نژاد نورى در پژوهشگاه ملى مهندسى ژنتيك و زيست فناورى برگزار شد .

به گزارش روابط عمومى وزارت علوم ،دكتر مهدى نژاد نورى در مراسم افتتاحيه اين نشست با بيان اينكه امسال توسعه كمى و كيفى كسب و كار دانش بنيان با محوريت مراكز رشد و پارك هاى علم وفناورى در اولويت فعاليت هاى پژوهشى و فناورى است اظهار داشت :مراكز رشد وپارك هاى علم وفناورى بايد به گونه اى سامان دهى شوندكه توليد ثروت ،رفاه و امنيت در جامعه را رقم زنندچون نقطه اوج چرخه تبديل علم به ثروت ،پارك هاى علم وفناورى و مراكز رشد هستند .

دكتر مهدى نژاد ويژگى كسب و كار دانش بنيان را ايجاد فضاى رقابتى دانست و خاطر نشان كرد :اين نوع كسب و كار بايد از سوى يك سامانه اجتماعى يا دستگاه دولتى مورد حمايت قرار گيرد طورى كه بتوان ايده را تبديل به محصول و با حداقل هزينه وارد بازار كرد .

معاون پژوهشى و فناورى وزارت علوم،بانك اطلاعاتى به روزو شفاف و همكارى شبكه اى بين مراكز رشد را دو ابزار مناسب براى توسعه ، مديريت و پيشبرد اهداف برشمرد و افزود :فعاليت هاى پارك ها ومراكز رشد بايد مستند سازى شود تا موازى كارى صورت نگيرد ومراكز رشد بايد به صورت شبكه اى با يكديگر براى تبادل تجربيات خود همكارى داشته باشند .

وى در پايان خاطر نشان كرد :مراكز رشد بايد تبديل به اماكنى شوند كه وارد شوندگان به آن احساس پيشرفت و تكامل از لحاظ علمى داشته باشندو همچنين اين مراكز بايد بسترى مناسب جهت توسعه فعاليت علمى را فراهم نمايند.

همچنين در اين نشست كارگاه هاى آموزشى با موضوعات مكانيزم تشويق واحد هاى فناور در زمينه فروش محصول و اشتغال زايى،تبادل نظر در خصوص جهش در كسب و كارهاى دانش بنيان و ارائه راهكارهاى بهره مندى سازمان هاى موسس از كمك ها و خدمات شركت هاى رشد يافته در جهت توسعه بيشترتشكيل شد .