مرکز رشد شريف صفحه نخست

از عرصه پژوهش و پژوهشگران كشور به صورت متوازن حمايت مى‌كنيم

New Page 1

از عرصه پژوهش و پژوهشگران كشور به صورت متوازن حمايت مى‌كنيم
رييس صندوق حمايت از پژوهشگران و فناوران معاونت علمى و فناورى رياست جمهورى گفت: در تلاش هستيم تا از امكاناتى كه نظام براى عرصه پژوهش فراهم كرده است تمام پژوهشگران ما به تناسب ظرفيت و توانمندى شان بهره بگيرند.
به گزارش مركز روابط عمومى و اطلاع رسانى معاونت علمى و فناورى رياست جمهورى، دكتر نصرت الله ضرغام رييس صندوق حمايت از پژوهشگران و فناوران معاونت علمى امروز طى يك نشست خبرى در جمع اهالى رسانه، با اشاره به تاريخچه شكل گيرى اين صندوق اظهار كرد: شوراى پژوهش هاى علمى كشور در سال 1368 براى سياستگذارى پژوهشى در كشور ايجاد شد. بعد از اتمام ماموريت اين شورا با توجه به تاكيداتى كه مقام معظم رهبرى داشتند تلاش هايى صورت گرفت تا زمينه شكوفايى استعدادهاى برتر كشور و حمايت از پژوهش و پژوهشگران فراهم شود.
وى افزود: در اين راستا به مطالعه بنيادهاى علم كشورهاى مختلف پرداخته شد و 20كشور مورد ارزيابى قرار گرفتند كه در نهايت اساسنامه اى جهت حمايت از تحقيقات در كشور تدوين شد. اين اساسنامه در سال 1382 مصوب شوراى عالى انقلاب فرهنگى قرار گرفت و بعد از ابلاغ آن اولين رئيس صندوق دكتر فرهادى تعيين شدند. از همان زمان تلاش بر اين بود كه نام اين مجموعه بنياد ملى علمايران باشد اما در شوراى عالى انقلاب نام صندوق حمايت از پژوهشگران و فناوران در اولويت قرار گرفت.

افزايش روز به روز بهره گيرى از ظرفيت هاى انسانى و مالى
دكتر ضرغام به وظايف صندوق حمايت از پژوهشگران و فناوران معاونت علمى اشاره كرد و گفت: هدف اين است تا از ظرفيت هاى موجود در كشور و خارج از كشور و به طور كلى ظرفيت هاى موجود در كل دنيا براى توسعه علمى و در كنار آن توسعه ملى كشوربهره گرفته شود و خوشبختانه اين ظرفيت ها به توجه به نگاه هاى كلانى كه وجود دارد چه به لحاظ انسانى و چه به لحاظ مالى روز به روز در حال افزايش است.
رييس صندوق حمايت از پژوهشگران و فناوران معاونت علمى همچنين ابراز كرد: ما يك برنامه راهبردى يا به عبارت بهتر يك نگاه راهبردى به امر پژوهش، فناورى و فعاليت هاى صندوق حمايت از پژوهشگران و فناوران داشتيم كه در غالب اين برنامه راهبردى و نگاه ملى بتوانيم از ظرفيت هاى موجود استفاده كرده و توانمندى هاى داخل كشور را براى انجام پژوهش به شيوه ها و روش هاى مطالعه شده مورد استفاده قرار دهيم تا به نتايج مطلوب دست يابيم.

گسترش ارتباطات بين المللى با ديپلماسى علمى
وى با بيان اينكه ما واحد ديپلماسى علمى را براى گسترش ارتباطات بين المللى ايجاد كرده ايم، بيان كرد: كمك گرفتن و كمك رساندن به توسعه علم جهانى و معرفت هردو مدنظر ما است. بنابراين در داخل كشور هم اولين كارى كه انجام شد اين بود كه اولويت هاى تحقيقاتى مشخص شد كه منابع ما براى انجام كدام تحقيقات استفاده شود و كدام تحقيقات براى ما تحقيقات كاربردى و راهبردى است. در همين زمينه كارگروه هاى مختلفى نيز تشكيل شد.
رييس صندوق حمايت از پژوهشگران و فناوران معاونت علمى ادامه داد: در كنار اين موارد ما هميشه اعتقاد داريم كه هماهنگى و ارتباط و همكارى با سازمان هاى مختلف علمى و اجرايى و توليدى و خدماتى و اجتماع اين ها و ارتباط اين ها به يقين راندمان و نتيجه كار ما را بهتر مى كند و همچنين اسناد بالادستى هم كه وجود دارد براى تجمع اين برنامه ها و اين سرمايه گذارى ها و ارتباط اين ها با يك نگاه و اجراى اكوسيستمى بوده است كه همه اين ها بايد جمع شوند و جامعيت داشته باشند كه خروجى موفق و با بهره ورى مناسب داشته باشند.

حمايت متوازن از پژوهش در كشور
ضرغام با اشاره به چشم انداز اين صندوق بيان كرد: قصد ما اين است كه بتوانيم از كل پژوهش كشور و پژوهشگران به صورت متوازن حمايت بكنيم. به همين جهت در تلاش هستيم تا از اين امكاناتى كه نظام فراهم كرده است تمام پژوهشگران ما به تناسب ظرفيت و توانمندى شان بهره بگيرند. بنابراين يكى از كمك هايى كه اصحاب رسانه در اين عرصه مى تواند داشته باشند, اطلاع رسانى است.
وى همچنين گفت: ما بسيار تلاش كرديم تا از نوع حمايت ها، ميزان حمايت ها و سياست هاى حمايتى مان ايرانى ها در داخل و خارج از كشور مطلع شوند اما هميشه ارزيابى ما اين بوده كه اطلاع رسانى در حد انتظار نبوده است و خيلى از افراد هستند كه به لحاظ ظرفيت و توانمندى علمى در سطح بسيار خوبى هستند اما مطلع نيستند. علاوه بر اينكه گاهى ما نشست هايى با خبرنگاران داريم تصميم گرفته ايم به دانشگاه هاى معتبر كشور هم برويم و در ميان دانشجوها و اساتيد حضور پيدا كرده و اطلاع رسانى كنيم كه هم آن ها بتوانند از حمايت هاى ما بهره بگيرند وهم ما بتوانيم از كمك هاى آن ها به صورت پژوهشگر و داور و به صورت حضور در كارگروه هاى تخصصى استفاده كنيم.

حضور 32هزار پژوهشگر و هيئت علمى در داخل كشور
رييس صندوق حمايت از پژوهشگران و فناوران معاونت علمى در بخش ديگرى از اين نشست به ميزان حضور پژوهشگران در داخل كشور اشاره و بيان كرد: در حال حاضر حدود 32هزار پژوهشگر و هيات علمى داخل كشور و بخشى در خارج كشور با ما در ارتباط هستند و بنا داريم اين رقم را افزايش دهيم. به يقين ظرفيت كشور 2 برابر اين رقم است و تلاش ما اين است تا اين آمار را برسانيم به ظرفيتى كه كشور دارد تا همه پژوهشگران بتوانند ازحمايت هاى صندوق بهره بگيرند. در همين راستا به دانشگاه هاى مختلفى رفتيم و بازخورد اين حركت ما بازخورد مناسبى بوده است. در همين مدت كوتاه 17 هزار مورد پژوهشگر و هيات علمى با پر كردن پرسش نامه‌هاى مورد نظر اعلام همكارى كردند.ما براى اينكه بتوانيم از ظرفيت هاى خارج كشور نيز استفاده بكنيم كرسى هاى پژوهشى و پسا دكترى و گرنت پژوهشى را براى خارج از كشور هم تعريف كرده ايم.

استفاده از منابع مالى در كنار منابع انسانى داخل و خارج كشور
ضرغام افزود: بنابراين ما تصميم داريم كه ضمن استفاده از منابع انسانى داخل و خارج كشور از منابع مالى نيز بهره ببريم. منابع مالى داخل كشور با توجه به اينكه بودجه ما دولتى است طبق اساسنامه مى تواند تنوعى در بودجه داشته باشد و صندوق حمايت از پژوهشگران و فناوران به دنبال ايجاد اين تنوع است زيرا باور دارد كه در كشور اين ظرفيت وجود دارد. يكى ديگر از اقدامات ما در اين عرصه اين بود كه حتى به دنبال اين رفتيم كه از بنيادهاى فرهنگى هم كمك دريافت كنيم. كمك به امر پژوهش توسط مردم و بنيادها نشانه رشد اجتماعى آن جامعه است. بنابراين ما به نوعى با اين حركت خود فرهنگسازى هم مى كنيم.
وى با تاكيد بر اهميت استفاده از منابع مالى در پيشرفت پژوهش در كشور ابراز كرد: در كنار اين موارد در حال انعقاد كردن قراردادهايى با سازمان هاى مختلف اعم از دولتى و عمومى و غيردولتى هستيم و چند هدف را دنبال مى كنيم. ابتدا اينكه كار پژوهشى انجام شود و نتايجش در اختيار اين ها قرار بگيرد و براى اينكه اين اتفاق بيفتد شرط ما اين است كه اولويت هاى تحقيقاتى سازمان مشخص شود. ما به دنبال اين هستيم كه منابعى كه براى تحقيقات استفاده مى شود بروز و ظهور در رشد توسعه ملى كشور داشته باشد.
ضرغام در خصوص قرادادهاى منعقد شده توسط صندوق حمايت از پژوهشگران و فناوران معاونت علمى گفت: ما با وزارت بهداشت و درمان قرارداد بستيم و 70 درصد هزينه را آن ها پرداخت مى كنند يعنى با اين قرارداد توان ما هم به لحاظ منابع مالى بالا مى رود. هم اكنون در حال انعقاد قراردادى با سازمان محيط زيست هم هستيم و مراحل نهايى را طى مى كنيم. همچنين در حال بستن قرارداد با ستاد اجرايى فرمان امام هستيم براى اينكه بتوانيم خدمات پژوهشى ارائه دهيم.

امضاى تفاهمنامه با بنياد علم آلمان
رييس صندوق حمايت از پژوهشگران و فناوران معاونت علمى به امضاى تفاهم نامه با بنياد علم آلمان اشاره كرد و توضيح داد: در اين خصوص منتظر بوديم تا تغيير نام ما ابلاغ شود زيرا وقتى صندوق گفته مى شود يك مقدار استنباط بانك و رنت و سود مى شود و اين اصطلاح براى آن ها خيلى ملموس نيست. خوشبختانه اين پروسه در شوراى عالى انقلاب فرهنگى طى شد و بايد خدمت رئيس جمهور محترم ارسال شود. به محض ابلاغ اين نام با همه بنياد هاى دنيا مكاتبه خواهيم كرد.
وى با تاكيد بر اينكه ايران 6/1 درصد توليد علم جهان را دارد كه حامى 1 درصد از اين توليد علم صندوق حمايت از پژوهشگران بوده است، ابراز كرد: اميد مى رود در رابطه با تجارى سازى يافته هاى علمى هم بتوانيم اعداد و ارقامى متناسب با جمعيت كشور داشته باشيم. حدود 1 درصد جمعيت دنيا را ايران دارد و بايد در زمينه تبديل علم به ثروت كه سياست كلى نظام است و در اسناد بالادستى هم به زيبايى آمده است تلاش كنيم.
رييس صندوق حمايت از پژوهشگران و فناوران معاونت علمى در ادامه اين نشست خبرى اظهار كرد: صندوق در اين زمينه مركز توسعه نوآورى را ايجاد كرده است. در حال حاضر بررسى هاى لازم صورت گرفته و شرايط كشور لحاظ شده است. همچنين 90 درصد كار انجام شده و آيين نامه هاى مرتبط تدوين شده است. كار مركز توسعه نوآورى به اين صورت است كه پژوهشگر كه صاحب يافته پژوهشى است در كنار يك شركت صنعتى و توليدى با حضور يك مربى كار خود را آغاز كند. اين ها مى توانند ايده هاى علمى را به محصول تبديل كنند و در پروسه تبديل علم به ثروت كارآفرينى هم انجام دهند چيزى كه ما به خصوص براى فارغ التحصيلان مستعد كشور نياز داريم كه بتوانند در اين پروسه ها وارد شوند و اشتغال پيدا كنند و از علم و آموخته شان در كشور بهره مند شويم.
ضرغام با اشاره به اهميت اشتغال‌زايى براى پژوهشگران و توسعه كارآفرينى در اين بخش بيان كرد: شركت ها دانش بنيان كه مورد حمايت معاونت علمى و فناورى رياست جمهورى قرار مى گيرد در همين راستاى تبديل يافته هاى علمى به محصولات و اشتغال فارغ التحصيلان است. سياست نظام و دولت اين است كه بدنه دولت كوچك شود و دولت بيشتر به كار حاكميتى بپردازد و تصديگرى را واگذار بكند. اصل 44 قانون اساسى نيز كه در همين زمينه است هم براى آموش عالى ما و هم براى كسانى كه تحصيل مى كنند پيام دارد. اجراى اين سياست نظام و قانون مذكور در سياست تربيت نيروى انسانى هم تاثير مى گذارد. بنابراين شركت هاى دانش بنيان و حركتى كه براى ايجاد شركت هاى VCيا همان شركت هاى سرمايه گذار ريسك پذير در حال انجام است در جهت توسعه اين اقدامات است.در برنامه ششم پيش بينى مى كنم كه به لحاظ حقوقى و قانونى اين شركت هاى سرمايه گذار ريسك پذير جايگاه خود را پيدا كنند.

وى با تاكيد بر اينكه ما هم در حوزه توليد علم ورود پيدا كرده ايم و هم در حوزه تجارى سازى در حال ورود هستيم اضافه كرد: البته نه به اين معنى كه ما تجارى سازى بكنيم بلكه ما اين مراكز نوآورى را در مراكز علمى ايجاد مى كنيم و به مدت 12 سال از آن ها حمايت خواهيم كرد براى اينكه اين ها بتوانند يافته هاى پژوهشى را به محصول تبديل كنند. ما هم براى تحقيقات بنيادى و هم براى تحقيقات كاربردى هزينه مى كنيم و ارتباط ما با سازمان هاى دولتى و غير دولتى و عمومى بر اين اساس است كه بتوانيم تحقيقات كاربردى را انجام دهيم اما تحقيقات راهبردى را به نوعى ديگر به انجام برسانيم.
ضرغام با اشاره به اشكال كمك هاى صندوق حمايت از پژوهشگران و نوآوران كشور گفت: ما كرسى هاى پژوهشى را داريم. اين كرسى ها به اساتيد برجسته و دانشمندان ايرانى كه داراى تخصص ويژه اى هستند تعلق مى گيرد و به مدت 10 سال اينها تحت پوشش حمايتى صندوق قرار مى گيرند. همچنين در رابطه با مسائل اساسى كشورمان در رابطه با ايمپلنت ها كرسى تعريف كرده ايم. تا كنون 21 كرسى تحت عنوان كرسى صندوق به دانشمندان حتى در زمينه علوم انسانى اعطا كرده ايم. همچنين براى علمى كردن زبان فارسى كرسى پژوهشى را به مرحوم دكتر شهيدى داده بوديم كه اكنون يكى از همكاران وى اين كار را دنبال مى كند. البته 69 كرسى پژوهشى هم تحت عنوان جايزه علامه طباطبائى و جايزه شهيد آوينى هم از طريق بنياد نخبگان به اساتيد برجسته داده شده است.

خروجى خوب كرسى هاى پژوهشى
رييس صندوق حمايت از پژوهشگران و فناوران معاونت علمى در ادامه ابراز كرد: كرسى هايى كه ما اعطا كرده ايم خروجى بسيار خوبى داشته است. 334 مقاله ارزشمند به علاوه دستاوردهاى فناورانه و تربيت دانشجو در مقطع دكترى و چاپ و تاليف كتاب از جمله اين اقدامات است و اين سياست ما در رابطه با كرسى ها ادامه پيدا خواهد كرد. هر روشى كه ما به كار مى گيريم هرسال ارزيابى مى كنيم و از خودمان نقد مى كنيم و به دنبال جايگزينى راه هاى بهتر مى گرديم تا پويايى در كار ايجاد كنيم زيرا اعتقاد داريم كه اگر يك روند را ادامه دهيم و حالت ايستايى پيدا كنيم هيچ تحولى نمى توانيم در مجموعه مان ايجاد كنيم. هر ساله روش ها و شيوه هاى ما دوباره ارزيابى مجدد مى شود و كشورهاى ديگر بررسى مى شوند و از تجارب آن ها استفاده مى كنيم تا اين منابعى كه در اختيار داريم خروجى مناسبى بدهد و بهره ورى ما به حد اعلا برسد.
وى به واگذارى پسا دكترى و اعطاى گرنت پژوهشى به عنوان ديگر اقداماتى كه صندوق حمايت از پژوهشگران و فناوران اشاره و اظهار كرد: براى اين كه تحقيقات را وارد نيازهاى جامعه بكنيم و متناسب با نيازهاى جامعه كار تحقيقاتى و پژوهشى صورت بگيرد 13 كارگروه تشكيل داده ايم كه هر كارگروه موظف شده است 10 موضوع تعيين بكند و 130 موضوع نيز از طريق پرتال صندوق اطلاع رسانى خواهد شد كه در نتيجه كار تحقيقاتى انجام شود و نتايج آن در اختيار كشور قرار بگيرد.البته معاونت علمى و فناورى رياست جمهورى و صندوق حمايت از پژوهشگران و فناوران كشور نيز از طرح هاى كلان حمايت مى كنند.
ضرغام از تعريف يك كرسى پژوهشى براى درياچه اروميه سخن گفت و ادامه داد: به نظر من يك حركت زيبايى در آنجا در حال انجام است. در رابطه با مسائل درياچه اروميه و موضوعات زيست محيطى و اجتماعى و ...يك مجموعه اى از افراد متخصص دور هم جمع شده اند و مسئله از زواياى مختلف نگاه مى كنند و راهكار جامعى را ارائه مى دهند. بنابراين با همكارى دانشگاه شريف و سازمان حفاظت از محيط زيست و DFG آلمان يك كرسى براى احياى درياچه اروميه اختصاص داديم.

حمايت از اختراعات دانشگاهى و غيردانشگاهى
رييس صندوق حمايت از پژوهشگران و فناوران معاونت علمى همچنين گفت: كار ديگرى كه صندوق حمايت از پژوهشگران و فناوران كشور انجام مى دهد ثبت اختراعات مخترعين دانشگاهى و غير دانشگاهى است. ما 38 اختراع را در خارج از كشور حمايت كرديم و ثبت شده است. 8 مورد آن ها به فروش رفته و 54 مورد هم در كارگروعپتنت ما مصوب شده و در حال طى كردن پروسه لازم است. تصميم داريم طيف مخاطبينمان را با اطلاع رسانى گسترش دهيم. ما به دنبال اين هستيم كه علم و نوآورى و اختراعات ما در توليد ناخالص كشور جاى خود را باز كند.
ضرغام به ارتباط و هماهنگى هاى لازم با وزارت خانه هاى مختلف كشور اشاره كرد و افزود: اين حسن ارتباطات به ما كمك مى كند كه كل انرژى مان جمع شود و ظرفيت بيشترى براى انجام كارهاى بزرگتر و موثرتر براى نظام و مردم عزيز كشورمان داشته باشيم. البته صندوق ابعاد فرهنگى را نيز مدنظر دارد و پرتال آن در يك بخش خود تحت عنوان پژوهش، تعالى و كمال اين مسئله را دنبال مى كند كه اگر اين اين 3 عنصر در كنار هم باشند اين دنيا را براى مردم زيبا مى كنند. مديريتى كه صندوق دارد مديريت باز است. بدنه ما كوچك است و اين تصميم خود صندوق است در حاليكه كل افراد صاحبنظر مى توانند در سياست ها مديريتى ما اظهار نظر و نقد كنند و پيشنهاد دهند و ما نيز استفاده خواهيم كرد.

ثروت اصلى، منابع انسانى آموزده ديده است
رييس صندوق حمايت از پژوهشگران و فناوران معاونت علمى همچنين اظهار كرد: ثروت اصلى ما منابع انسانى آموزش ديده ما است كه پايه و اساس آن ها از خانواده شروع مى شود. كارى كه بنياد نخبگان دنبال مى كند اين است كه زمينه تولد بچه هاى مستعد را فراهم كند. در مدارس و دانشگاه ها و ساير مراكز بنياد به دنبال شناسايى استعدادهاى برجسته است تا اين ها را حمايت بكند تا در خدمت كشور عزيزمان و بشريت قرار بگيرد. هميشه ايران در جهان حركت آفرين بوده و حركت زيباى معرفتى را هم ايجاد كرده است.
وى در اشاره به آمار گرنت هاى ارائه شده توسط صندوق تصريح كرد: هم بنياد نخبگان و هم صندوق گرنت ارائه مى كند و اينك هماهنگى هايى نيز در حال صورت گرفتن است تا اين كارها به صورت مشترك انجام شود. ما تاكنون 36 گرنت اعطا كرده ايم كه تصميم بر توسعه اين ميزان داريم.
ضرغام در خصوص بودجه صندوق در سال آينده ادامه داد: بودجه ما از 4 ميليارد شروع شده است و امسال به حدود 14 ميليارد رسيده است و براى سال آينده نيز حدود 16 درصد افزايش در نظر گرفته شده است اما من يقين دارم كه منابع ما زياد خواهد شد. اكنون ميزان قراردادهايى كه بستيم حدود 80 ميليارد تومان است و ما مى خواهيم اين فرهنگ ايجاد شود كه به تحقيقات و مراكز پژوهشى مردم كمك كنيم.
رييس صندوق حمايت از پژوهشگران و فناوران معاونت علمى در پايان گفت: صندوق حمايت از پژوهشگران و فناوران تمام كارهاى خود را با اسناد بالادستى و سياست هاى ابلاغى پژوهش و فناورى تطبيق مى دهد و اعتقاد دارد كه اين هماهنگى و تبعيت از سياست هاى كلان براى تحقق بهتر و سريع تر اهداف كمك مى كند. بنابراين ما خود را پيوسته با كل مجموعه مى دانيم.