مرکز رشد شريف صفحه نخست

حضور شركت هاى دانش بنيان در پنجمين نمايشگاه علم تا عمل

پنجمين جشنواره ملى علم تا عمل به عنوان يكى از جلوه هاى اقتصاد مقاومتى و اقتصاد دانش بنيان در اسفند ماه برگزار مى شود.

به گزارش خبرنگار مهر، اسماعيل قادرى فر، مديركل تجارى سازى فناورى معاونت علمى و فناورى رياست جمهورى در نشست خبرى امروز عنوان كرد: پنجمين جشنواره ملى علم تا عمل با شعار " تبلور فناورى صنعت ساز ايرانى" از سوم تا هفتم اسفند ماه با هماهنگى استان ها برگزار مى شود.

وى با بيان اينكه اين نمايشگاه حركتى مناسب در جهت اقتصاد مقاومتى و اقتصاد دانش بنيان باشد، افزود: طى ابلاغيه مشترك وزير كشور و معاونت علمى فعاليت هاى اجرايى با محوريت استاندارها در استان ها شروع شد.

مديركل تجارى سازى فناورى معاونت علمى و فناورى رياست جمهورى با اشاره به اينكه با دبيرخانه‌هاى استانى از هر استان هماهنگ شده تا 5 تا 7 شركتى كه داراى محصول دانش بنيان هستند در نمايشگاه حضور داشته باشند در ادامه افزود: فناورى هايى كه در استان ها صورت مى گيرد در دبيرخانه استانى شناسايى شده و در دبيرخانه جشنواره منتخبين مشخص مى شوند كه به نمايشگاه راه مى يابند.

قادرى فر با اشاره به اينكه جشنواره برترين‌هاى نمايشگاه علم و عمل پس از پايان نمايشگاه در سالن اجلاس سران برگزار مى شود، اظهار داشت: فراخوان نمايشگاه علم تا عمل در پايان هفته جارى ابلاغ مى شود.