مرکز رشد شريف صفحه نخست

وام هاى كم بهره براى محصولات دانش بنيان آماده بازار

مديركل دفتر تجارى سازى فناورى معاونت علمى و فناورى رياست جمهورى گفت: معاونت علمى از طرح هايى حمايت مى كند كه قابليت تجارى سازى شدن را داشته باشند.

اسماعيل قادرى فر در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: معاونت علمى وفناورى مى تواند از طرح هايى حمايت كند كه مرحله ايده محورى خود را در پارك ها، مراكز رشد، و شركت هاى فناور طى كرده اند و قابليت تبديل به يك نمونه محصول نيمه صنعتى را دارند تا در نهايت وارد بازار شوند.

به گفته وى از ديدگاه دفتر تجارى سازى اين طرح ها بايد علاوه بر شاخص هاى ذكرشده از اشتغالزايى پايدار نيز برخوردار باشند.

وى با اشاره به اينكه 120 طرح از واحدهاى فناور در سامانه طرح هاى تجارى سازى ثبت شده اند، عنوان كرد: معاونت علمى در حوزه هاى مختلف تجهيزات نفتى، پزشكى، فناورى اطلاعات، راه و شهرسازى و مواردى از اين دست طرح ها را به تصويب رسانده است.

قادرى فر بابيان اينكه همه اين طرح ها از ابتدا ايده بودند و اكنون به محصول تبديل شده اند، اذعان داشت: به طور مثال يكى از طرح هايى كه معاونت علمى براى تجارى سازى از آن حمايت كرده است، توليد لامپ هاى LED كاربردى در صنايع پزشكى است و آن دسته از محصولاتى به شمار مى رود كه معاونت علمى براى توسعه بازار اين محصول حمايت هايى داشته است.

وى اظهار داشت: اگر محصولى دانش بنيان، قابليت تجارى سازى داشته باشد، مى تواند از حمايت هاى معاونت علمى بهره ببرد و براى بدست آوردن بازار از تسهيلات و وام هاى كم بهره معاونت علمى نيز استفاده كند.