مرکز رشد شريف صفحه نخست

رئيس صندوق حمايت از پژوهشگران: پژوهشگران جوان گرنت 30 ميليونى مى گيرند

رئيس صندوق حمايت از پژوهشگران و فناوران از اعطاى 10 گرنت پژوهشى خبر داد و گفت: به 10 نفر از پژوهشگران برتر جوان به مناسبت هفته پژوهش گرنت ويژه تعلق مى گيرد.

به گزارش خبرنگار مهر، نصرت‌الله ضرغام امروز در حاشيه نمايشگاه دستاوردهاى معاونت علمى و فناورى در دانشگاه صنعتى شريف در جمع خبرنگاران در ادامه عنوان كرد: اين گرنت‌هاى پژوهشى به ميزان 30 ميليون تومان به پژوهشگران برترى كه نهادهاى وزارت بهداشت، وزارت علوم و فرهنگستان علوم معرفى مى‌كنند اعطا مى‌شود.

وى با اشاره به اينكه ما اعتقاد داريم كه بايد در هفته پژوهش اقدامى متفاوت انجام دهيم، افزود: 6 نفر معرفى شده از سوى وزارت علوم، 3 نفر از سوى وزارت بهداشت و يك نفر از فرهنگستان علوم مى‌توانند دريافت كننده اين گرنت پژوهشى باشند.

وى در ادامه خاطرنشان كرد: تاكنون از 3 هزار پروژه تحقيقاتى حمايت كرده‌ايم كه اين ميزان يك درصد از توليد علم را شامل مى‌شود. همچنين 267 دستاورد فناورانه و 38 پتنت كه 8 تاى اين پتنت‌ها تجارى‌سازى شده‌اند حمايت‌هايى از سوى صندوق داشته است.