مرکز رشد شريف صفحه نخست

برگزارى مراسم هفته ملى پژوهش و نمايشگاه دستاوردهاى پژوهش و فناورى سال 93

New Page 1

درباره هفته ملى پژوهش و فناورى
هفته پژوهش و فناورى، هفته اى است كه فرصت مناسبى براى توجه و تمركز روى ابعاد مختلف امر پژوهش وفناورى در كشور فراهم مى آورد تا كليه ذى نفعان ضمن اطلاع از روندها و وضعيت موجود در كشور براى آينده، برنامه ريزى و اقدامات بهتر و مهم ترى را در دستور كار خود قرار دهند. انتخاب و معرفى برگزيدگان حوزه پژوهش و فناورى و تجليل از آنها و همچنين ايجاد فرصت تعامل بين ذى نفعان اين حوزه به شيوه هاى مختلف نظير برگزارى نمايشگاه، فن بازار، همايش ملى، مصاحبه هاى مطبوعاتى و راديو تلويزيونى فضايى را در كشورايجاد و به آن دامن مى زند كه ضمن ارتقاء شأن و جايگاه پژوهش و فناورى و فعالين در اين عرصه، بسترسازى مستحكمى را براى ادامه راه تقويت و توسعه پژوهش و فناورى كه ضامن پيشرفت واقعى كشور و ايجاد ثروت،رفاه و امنيت براى مردم است در ابعاد اجتماعى و فرهنگى فراهم نمايد.

به همين منظور ستاد برگزارى هفته پژوهش و فناورى، همه ساله برنامه هاى متعددى را با همكارى سازمانها، نهادها، دانشگاهها و مؤسسات مرتبط با پژوهش و فناورى برگزار مى نمايد.

سابقه برگزارى هفته پژوهش:

از سال 1379 به منظور ترويج فرهنگ پژوهش، وزارت علوم، تحقيقات و فناورى چهارمين هفته آذرماه را با توجه به نامگذارى 25 آذرماه به نام روز پژوهش از طرف شوراى فرهنگ عمومى، به نام هفته پژوهش نام نهاد و مسئوليت برگزارى اين هفته را به معاونت پژوهشى اين وزارت سپرد. به همين منظور ستاد برگزارى هفته پژوهش و فناورى، همه ساله برنامه هاى متعددى را با همكارى سازمانها، نهادها، دانشگاهها و مؤسسات مرتبط با پژوهش و فناورى برگزار مى نمايد. در همين راستا امسال نيز پانزدهمين نمايشگاه هفته پژوهش از مورخ 23 لغايت 26 آذرماه 1393در محل دائمى نمايشگاه هاى بين المللى تهران و مراسم تجليل از پژوهشگران و فناوران برتر سال در مورخ 25 آذرماه 1393در محل سالن اجلاس سران برگزار خواهد شد.

اهداف برگزارى هفته پژوهش و فناورى

•    شناسايى توانمندى هاى پژوهش و فناورى مراكز تحقيقاتى

•    شناسايى و معرفى پژوهشگران برتر

•    امكان تجارى سازى يافته هاى پژوهش و فناورى(فن بازار)

•    فراهم كردن فضاى همكارى بين پژوهشگران

•    برقرارى ارتباط مراكز صنعتى و توليدى با مراكز تحقيقاتى

•    نهادينه كردن پژوهش در سطح جامعه