مرکز رشد شريف صفحه نخست

راه‌اندازى مركز «توسعه كسب و كار فناورى» با حمايت معاونت علمى و فناورى

New Page 1

معاون علمى و فناورى رياست جمهورى گفت: مركز توسعه كسب و كار فناورى، خلايى را كه به دليل محدوديت مكانى در پارك‌ها وجود دارد، رفع مى كند.

به گزارش ايسنا، دكتر سورنا ستارى، صبح امروز در مراسم افتتاح مركز توسعه كسب و كار فناورى، تصريح كرد: اين مركز با هدف حمايت از تجارى سازى طرح هاى نخبگان و شركت هاى دانش بنيان در كليه حوزه هاى تخصصى راه اندازى مى شود.

وى افزود: تسريع رشد واحدهاى فناور براى تبديل به شركت هاى دانش بنيان و ارائه مشاوره و خدمات مورد نياز اعضا در راستاى تبديل ايده هاى نو به محصولات و تجارى سازى آنها از ديگر اهدافى است كه با راه اندازى مركز توسعه كسب و كار فناورى به دنبال آن هستيم.

به گفته رييس هيات عامل صندوق حمايت از پژوهشگران و فناوران كشور، نظارت بر روند رشد واحدها و تحليل مستمر دستاوردها با هدف افزايش كارايى مركز، يكى ديگر از موضوعاتى است كه با راه اندازى اين مركز پيگيرى مى شود.

ستارى همچنين اذعان كرد: نظارت بر فعاليت واحدهاى فناورى در تحقق ايده محورى آنها و توسعه و بهبود عملكرد كارگزاران و كريدورهاى خدمات فناورى، موضوعات ديگرى است كه در مركز توسعه كسب و كار فناورى مورد توجه قرار خواهد گرفت.

دبير هيات امناى صندوق نوآورى و شكوفايى با اشاره به اينكه محدوديت مكانى در پارك هاى علمى و فناورى و مراكز رشد وجود دارد، ابراز كرد: اين محدوديت ها به گونه اى هستند كه اجازه استقرار تمام شركت هاى دانش بنيان و نخبگان را نمى دهد. بنابراين اين مركز افتتاح شد تا محدوديت هاى موجود رفع شود و شركت هاى دانش بنيان در اين سيستم ثبت شوند.

معاون علمى و فناورى رييس جمهورى، با اشاره به اينكه در اين مركز هيچ شركتى مستقر نخواهد شد، تصريح كرد: شركت هاى دانش بنيان نيازى به استقرار در اين مركز ندارند و فقط با ثبت خود مى توانند از حمايت هاى توسعه كسب و كار فناورى در حوزه ارائه و بررسى طرح ها و ايده ها، مشاوره تجارى سازى، تدوين نسخه تجارى سازى و بهبود مستمر و تسهيلات وام، ليزينگ، صدور ضمانتنامه، مشاركت و سرمايه گذارى خطرپذير استفاده كنند.

ستارى همچنين بيان كرد: در مركز توسعه كسب و كار فناورى محدوديتى براى عضويت متقاضيان از نظر تعداد وجود ندارد و خدمات تخصصى به همه متقاضيان در سراسر كشور ارائه مى شود. همچنين از ظرفيت كارگزاران بخش هاى خصوصى و دولتى غير متمركز استفاده خواهد شد.

دبير هيئت امناى صندوق نوآورى و شكوفايى درباره شرايط حضور شركت هاى دانش بنيان در مركز توسعه كسب و كار فناورى عنوان كرد: شركت هاى متقاضى مركز نبايد در هيچ يك از پارك هاى فناورى مستقر باشند، سابقه شركت يا طرح ارائه شده آنها از پنج سال بيش تر نباشد و در نهايت يك تيم تخصصى براى مديريت و به نتيجه رساندن طرح خود داشته باشند.

ستارى درباره مجموعه خدمات مركز توسعه كسب و كار فناورى نيز توضيح داد: ارزيابى و مشاوره اوليه، توسعه محصول، ايده و فناورى، مشاوره مديريت، تامين مالى، بازاريابى و توسعه بازار و آموزش از جمله خدماتى هستند كه در اين مركز به شركت هاى دانش بنيان ارائه خواهد شد.

براساس اين گزارش، پارك فناورى پرديس معاونت علمى و فناورى رياست جمهورى، به منظور انسجام در بررسى طرح ها و ايده هاى فناور محققان و صنعتگران و ارائه خدمات تجارى سازى به طرح منتخب، « مركز توسعه كسب و كار فناورى» را راه اندازى كرده است. اين مركز در خيابان ستارخان، خيابان حبيب الله، كوچه مظفرى شماره 8 واقع است.